Rapport/forskning

Les gjerne rapporten som viser svært gode resultater, hvor 7 adoptivbarn fikk styrket sin selvfølelse og selvtillit. Prosjektet er gjort i samarbeid med foreldre og deres barn i Adopsjonsforum.

Se rapporten og det vitenskapelige grunnlaget for Barnas Plattform

Om kurset

«…I mange sammenhenger opplever jeg en mangel på konkrete hjelpemidler eller metoder jeg kan anbefale. Foreldrekurset ”Barnas Plattform” er et spennende verktøy, som etter min vurdering er sammenfallende med de prinsippene vi helsesøstre jobber etter. Vi ser hvor viktig det er å øke barns selvfølelse….»

Se hele tilbakemeldingen fra en helsesøster og videosnutten fra Barnas Plattform

Birgit Semundseth

Lisensiert Mental Trener Birgit Semundseth har utviklet foreldrekurset Barnas Plattform. Kurset er utviklet med innspill og i samarbeid med psykologer, helsesøstre, barnevernspedagoger, lærere og barnehagepedagoger.

Se Birgits 2 min. videohilsen til foreldre

Tilbakemeldinger fra foreldre og fagfolk

Familier over hele landet har tatt i bruk Barnas Plattform-kurset. Her kan du lese noen erfaringer fra familier med ulike utfordringer, som har barn i forskjellige aldre. I tillegg kan du lese ulike fagpersoners evaluering av Barnas Plattform.

Les tilbakemeldingene fra både foreldre og fagpersoner

"Levende opptatt av at barn skal få en god grunnmur og en sterk plattform, et godt grunnlag for et godt liv!"