Bli kursleder

Ønsker du å jobbe med å styrke barns selvfølelse og selvtillit?

Barnas Plattform søker selvstendige kursledere til foreldrekurs over hele landet!

Kull 3 i Barnas Plattform

Kull 4 i Barnas Plattform

Barnas Plattform er landsdekkende, men i mars 2017 utvider vi kurslederteamet (kull 5) slik at vi kan tilby Barnas Plattform til alle foreldre, innen en rimelig kjørelengdes avstand.

Vi søker kursledere i:

 • Finnmark: For området Vadsø, Kirkenes, Tana
 • Nordland: Bodø, Narvik
 • Hordaland: Området rundt Voss
 • Rogaland: Stavanger
 • Vestfold: Tønsberg
 • Akershus: Asker
 • Sogn og Fjordane
 • Vest-Agder: For området Mandal/Lyngdal eller Farsund/Flekkefjord

De siste 7 årene har jeg utviklet og formidlet fire verktøy til foreldre som tilrettelegger for at barna deres får en god selvfølelse og selvtillit. I praksis betyr dette at barna kjenner en indre trygghet og styrke, samt at de har tro på seg selv. Dette har vært et svært givende og gledelig arbeid, jeg tror ikke det er mulig å ha en bedre jobb!

Å jobbe for at barn får en trygg og sterk plattform tidlig i livet, er viktig av mange forskjellige årsaker. Selvfølelse og selvtillit påvirker barna hver eneste dag og er grunnleggende for trivsel i barnehage og skole, samt en viktig faktor for læringsevnen på skolen. Når disse områdene styrkes, kjenner barna at de får det bedre, lærere og pedagoger ser forandringene og foreldre får et mer glad og fornøyd barn.

Tidlig i utviklingsfasen av Barnas Plattform ble det tydelig at verktøyene fungerer svært bra forebyggende. Og er det ikke her vi bør sette inn støtet? ALLE foreldre vil ha glede av kurset. I tillegg er det mange områder som konsekvent har vist seg å gi gode resultater, der barn har utfordringer med hensyn på:

 • Utrygghet og usikkerhet
 • Frustrasjon og sinne
 • Nedstemthet og depresjon
 • Sjenerthet
 • Bekymring og engstelse
 • Få venner og mobbing
 • Lang innsovning og urolig søvn
 • Liten tro på seg selv og faglige utfordringer

Les gjerne spesifikke tilbakemeldinger fra foreldre her http://www.barnasplattform.no/blogg/

I løpet av disse årene har jeg vektlagt å gjøre pilotprosjekter for å undersøke og dokumentere effekt ved bruk av verktøyene, eksempelvis med Fosterbarn (Fosterhjemstjenesten i Ski kommune) og barn med dysleksi (Lørenskog lokallag, Dysleksiforbundet).

Les gjerne rapporten fra prosjektet med adoptivbarn (Adopsjonsforum) og nylig prosjekt med Helsesøstertjenesten i Frogn kommune for barn som var nedstemt, deprimert, bekymret og engstelig her: http://www.barnasplattform.no/rapportforskning/

I september 2015 ble de første 12 kursledere sertifiserte og i oktober 2016 er vi nå i alle landets fylker. Nå søker vi etter nye kursledere slik at vi kan tilby Barnas Plattformkurs i alle norske byer. Kurset er svært praktisk rettet og lett å formidle til grupper. Ønsker du å være med i teamet som bidrar til at alle foreldre får tilgang til disse enkle verktøyene? At denne foreldrekompetansen blir en selvfølge i årene fremover. Vil du være med å tilrettelegge for trygge, sterke og glade barn i ditt område?

Dette er egenskaper og kvaliteter som vektlegges for å bli kursleder hos Barnas Plattform:

 • Ha et sterkt engasjement for barns beste
 • Formidlingsønske
 • Positiv og initiativrik
 • Ønske om å bidra til lokalt markedsarbeid
 • Ønske om å være en del av og bidra til et godt team

Egnet kompetanse:

 • Forskjellige typer pedagoger som arbeider med barn
 • Lærere
 • Barne- og ungdomsarbeidere
 • Helsesøstre
 • Terapeuter med relevant bakgrunn
 • Sertifiserte coacher/ mentale trenere
 • Sykepleiere
 • Fosterforeldre

Vi tilbyr:

 • Ferdig utarbeidet og utprøvd kurskonsept
 • Opplæring
 • Gode inntektsmuligheter
 • Markedsmateriell
 • Proffe løsninger for kurspåmeldinger, inkludert kursavgift som håndteres av Barnas Plattform
 • Forretningsavtale
 • Samlinger og miljø med andre kursledere
 • Markedsføring

Ved ønske om å bli kursleder, send en søknad til birgit@barnasplattform.no Legg ved din CV og en beskrivelse av hvorfor du ønsker å bli kursleder i Barnas Plattform.

Har du spørsmål du ønsker svar på over telefon, ring: 920 30 980

Ønsker du å vite mer konkret om hvordan det oppleves å bli kursleder i Barnas Plattform?

Søknadsfrist: Frem til kullet er fulltegnet.

Les gjerne tilbakemeldinger og erfaringer fra de første kurslederne – de har svart på spørsmålene:

 1. Hvordan opplevde du å lære det faglige innholdet i Barnas Plattform?
 2. Hvordan opplevde du å lære av Birgit Semundseth?
 3. Hvorfor valgte du å bli kursleder i Barnas Plattform? Vil du anbefale andre å bli kursleder?

Opplæringen går over fire dager i Oslo, supplert med hjemmetrening og videre oppfølging etterpå

 • Del 1 av opplæring: 11. og 12. mars 2017
 • Del 2 av opplæring: 25. og 26. mars 2017

Pris for opplæring og rettighet til å holde kurset: kr 15 000,-

Kurslederne i Barnas Plattform får også tilgang til å holde andre kurs og foredrag i Barnas Plattform-regi.

For informasjon om hvordan dette kan bli en god inntektskilde – send e-post til Birgit og be om informasjon.

Kjenner du noen dette kan være interessant for? Jeg setter veldig stor pris på om du deler dette.

Birgit Semundseth

Birgit Semundseth

 

 

 

 

 

Engasjert hilsen fra
Birgit Semundseth

Barnas Plattforms visjon:

Trygge barn – trygg fremtid!

Verdier

Engasjement, mot og integritet

FERD

I Barnas Plattform-teamet er vi stolte over å være i grunntrinnet til Ferd Sosiale Entreprenører, www.ferd.no