Bli kursleder

Ønsker du å jobbe med å styrke barns selvfølelse og selvtillit? Ny sertifisering i juni/august 2017.

Barnas Plattform søker selvstendige kursledere!

Kull 3 i Barnas Plattform

Kull 4 i Barnas Plattform

Barnas Plattform er landsdekkende, og i juni/august 2017 utvider vi kurslederteamet (kull 6) slik at vi kan tilby Barnas Plattform-kurset til flere foreldre, innen en rimelig kjørelengdes avstand.

I tillegg får kurslederne mulighet til å holde foredraget “God kommunikasjon og selvfølelse – enkle hverdagsverktøy” på foreldremøter ved skoler og barnehager, samt å holde Barnas Plattform-kurset tilpasset bruk i barnehager!

Vi søker kursledere følgende steder:

Finnmark: Vadsø-området    

Nordland: Vesterålen, Narvik-området, Bodø og Sandnessjøen

Hordaland: Voss-området     Rogaland: Stavanger

Akershus: Asker, Bærum    Telemark: Bamble/Kragerø

Sertifiseringshelger: 17. og 18. juni og 12. og 13. august.   

Sertifiseringen gjennomføres sentralt i Oslo på www.heltsentralt.no 

De siste 7-8 årene har jeg utviklet og formidlet fire verktøy til foreldre som tilrettelegger for at deres barn får en god selvfølelse og selvtillit. I praksis betyr dette at barna kjenner en indre trygghet og styrke, samt at de har tro på seg selv. Dette har vært et svært givende og gledelig arbeid, jeg tror ikke det er mulig å ha en bedre jobb!

Å jobbe for at barn får en trygg og sterk plattform tidlig i livet, er viktig av mange årsaker. Selvfølelse og selvtillit påvirker barna hver eneste dag og er grunnleggende for trivsel i barnehage og skole, samt en viktig faktor for læringsevnen på skolen. Når disse områdene styrkes, kjenner barna at de får det bedre, lærere og pedagoger ser forandringene og foreldre får et mer glad og fornøyd barn!

Tidlig i utviklingsfasen av Barnas Plattform ble det tydelig at verktøyene fungerer svært godt forebyggende. Dette gir oss mulighet til å bidra før problemer oppstår – tenk når vi kan nå ut til foreldre over hele landet med dette! ALLE foreldre vil ha glede av kurset. I tillegg er det mange områder som konsekvent har vist seg å gi gode resultater, der barn har utfordringer med hensyn til:

 • Utrygghet og usikkerhet
 • Frustrasjon og sinne
 • Nedstemthet og depresjon
 • Sjenerthet
 • Bekymring og engstelse
 • Få venner og mobbing
 • Lang innsovning og urolig søvn
 • Liten tro på seg selv og faglige utfordringer

Les gjerne spesifikke tilbakemeldinger fra foreldre under menyvalget Historier.

I løpet av disse årene har jeg vektlagt å gjøre pilotprosjekter for å undersøke og dokumentere effekt ved bruk av verktøyene, eksempelvis med Fosterbarn (Fosterhjemstjenesten i Ski kommune) og barn med dysleksi (Lørenskog lokallag, Dysleksiforbundet).

Les gjerne rapporten fra prosjektet med adoptivbarn (Adopsjonsforum) og prosjekt med Helsesøstertjenesten i Frogn kommune for barn som var nedstemt, deprimert, bekymret og engstelig her: https://www.barnasplattform.no/rapportforskning/

Ønsker du å være med i teamet som bidrar til at alle foreldre får tilgang til disse enkle verktøyene? Vil du være med å tilrettelegge for trygge, sterke og glade barn i ditt område?

Dette er egenskaper og kvaliteter som vektlegges for å bli kursleder hos Barnas Plattform:

 • Ha et sterkt engasjement for barns beste
 • Formidlingsønske
 • Positiv og initiativrik
 • Ønske om å bidra til lokalt markedsarbeid
 • Ønske om å være en del av og bidra til et godt team

Egnet kompetanse:

 • Forskjellige typer pedagoger som arbeider med barn
 • Lærere
 • Barne- og ungdomsarbeidere
 • Helsesøstre
 • Terapeuter med relevant bakgrunn
 • Sertifiserte coacher/ mentale trenere
 • Sykepleiere
 • Fosterforeldre

Vi tilbyr:

 • Ferdig utarbeidet og utprøvd kurskonsept
 • Opplæring
 • Gode inntektsmuligheter
 • Markedsmateriell
 • Proffe løsninger for kurspåmeldinger, inkludert kursavgift som håndteres av Barnas Plattform
 • Forretningsavtale
 • Samlinger og miljø med andre kursledere
 • Markedsføring

Ved ønske om å bli kursleder, send en søknad til birgit@barnasplattform.no Legg ved din CV og en beskrivelse av hvorfor du ønsker å bli kursleder i Barnas Plattform.

Har du spørsmål du ønsker svar på over telefon, ring: 920 30 980

Pris for opplæring og rettighet til å holde kurs og foredrag: kr 15 000,- Ved henvendelse får du informasjon om inntektspotensialet som kursleder i Barnas Plattform. Velkommen til å ta kontakt!

Birgit Semundseth

Birgit Semundseth

 

 

 

 

 

Engasjert hilsen fra
Birgit Semundseth

Barnas Plattforms visjon:

Trygge barn – trygg fremtid!

Verdier

Engasjement, mot og integritet

FERD

I Barnas Plattform-teamet er vi stolte over å være i grunntrinnet til Ferd Sosiale Entreprenører, www.ferd.no