Kostnadsfri plass på hvert kurs

I Barnas Plattform er vi sterkt engasjert i at alle barn skal få utvikle og opprettholde en god selvfølelse og selvtillit.

Vår ekspertise er å gi foreldre enkle verktøy som evner å utvikle disse områdene hos barn, samt at verktøyene også skaper gode familiestunder!

Ved hvert åpent kurs som arrangeres i Barnas Plattform-regi er det alltid plass til et par foreldre som har behov for kurset, men som ikke har mulighet å prioritere dette økonomisk.

Fremgangsmåte:
Vi ønsker å gjøre dette på en enkel og effektiv måte. For å søke om gratis plass på kurset, send en kort mail som beskriver ditt behov til kursleder som holder kurs på ditt sted. Du vil høre tilbake fra kursleder i mailformat.

Det gjøres oppmerksom på at søknadene blir behandlet konfidensielt og ingen kursdeltakere får vite om noen har søkt om gratis kursplass på selve kurskvelden.

Kursholder

Velkommen til kurs!