Annichen Pettersen smiler

Annichen Pettersen

Annichen Pettersen
Annichen Pettersen

Litt om meg

Først og fremt så er jeg mor til tre: 27, 13 og 14 år.

Jeg er utdannet førskolelærer med spesial pedagogikk som hovedområde.

Min arbeidserfaring har jeg fått ved å starte og drive min egen barnehage og senere; ni år i barnevernet. I mitt arbeid i barnevernet fikk jeg bl.a muligheten til å starte et foreldrehus, «Flerbrukshuset», (nå «Villa Adler) og jeg etablerte «Homestart/familiekontakten» (et familiestøtteprogram basert på frivillige hjelpere).

Nå jobber jeg til daglig som leder for Tønsberg Frivilligsentral, coach og fra 17.04 er jeg kursleder for «Barnas Plattform»

Hvorfor jeg er en engasjert kursleder:

Jeg ser at BP legger et godt grunnlag og fundament for en god utvikling. Samtidig som det er med på å forebygge.

Det er tusen ganger viktigere å forebygge feilutvikling enn å reparere i voksen alder. Det er også med på å styrke alle barns iboende ressurser. Dessuten ser jeg at dette er et verktøy til å bygge selvfølelse for de som har det bra og et verktøy til barn med ekstra behov.

Som mor til tre med de erfaringer det gir, erfarer jeg også hvordan det er å være mor i en familie der ett av barna har ADHD.

Jeg har selv vært på søken etter verktøy som kunne være til hjelp i våre daglige utfordringer. Det jeg fant var svært omfattende programmer med mye registreringsarbeid. Vanskelig å følge både for voksen og barn.

Da jeg leste om Barnas Plattform, ble jeg svært begeistret. Fire enkle verktøy som med letthet kan integreres som endel av familiens daglige rutiner. Det var dette jeg hadde vært på jakt etter og dette ønsker jeg å formidle videre!

Velkommen på kurs!

Har du noen spørsmål kan du gjerne ta kontakt med meg på min Facebookside.