Marit Kristine smiler

Marit Kristine Eira

Marit Kristine
Marit Kristine

Litt om meg:
Hei! Jeg heter Marit Kristine og bor i Maze. Jeg har samboer og 4 døtre i alderen 7-31 år og 2 barnebarn på 2 og 11 år. Jeg er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning. I tillegg har jeg studert Handlingskompetanse(nå Samfunn og utviklingsarbeid)ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling. Som avsluttende gruppeeksamen i modul 1 valgte vi tema «Selvfølelse og stressmestring» og i modul 2 skrev vi om «Sosialt entreprenørskap». Min arbeidsplass er for tiden ved den lokale fådelte skolen hvor jeg har jobbet siden 1994.

Hvorfor jeg er en engasjert kursleder:
Det beste man kan gi et barn er følelsen av å være verdifull for den det ER. Ved å anerkjenne barn for den de er, vil dette virke inn på dem som mennesker og styrke deres menneskeverd.
Voksne kan ha en tendens til å se og verdsette prestasjonene mer enn andre sider ved barnet. Dette er selvsagt bra for selvtilliten, men barn trenger mer for å styrke selvfølelsen. Barn trenger å kjenne seg verdifull uansett.
Barnas Plattform har fokus på å utvikle, styrke og opprettholde en god selvfølelse og selvtillit hos barn. Bygging av selvfølelse innebærer anerkjennelse av alle sider ved barnet.
Disse 4 verktøyene i Barnas Plattform virker like godt forebyggende som reparerende, og passer for alle uavhengig om barnet har utfordringer eller ikke. Disse verktøyene er godt dokumentert og tilbakemeldingene fra foreldre og fagpersoner er positive.
Å kunne være med på å bidra til at mange får kjennskap til Barnas Plattform og verktøyene er bare supert!

Velkommen på kurs!

Har du noen spørsmål kan du gjerne ta kontakt med meg på min Facebookside.