Regina Solstad smiler

Regina Veronika Solstad

Regina Veronika Solstad
Regina Veronika Solstad

Jeg heter Regina og er 48 år gammel. Jeg er vokst opp i Fredrikstad, men bor nå i Indre Østfold hvor jeg har bodd de siste 15 årene. Jeg er forelder til barn i alderen 10, 13 og 28 år.

Jeg er utdannet allmennlærer med videreutdanning i lese- og skriveopplæring og har arbeidet i skolen i 15 år. Har stort sett jobbet med barn i 1.-4.klasse som trenger ekstra oppfølging i forhold til faglige utfordringer.

Hvorfor jeg er en engasjert kursleder:

I jobben min som lærer møter jeg mange barn med ulike utfordringer, både faglige og sosiale. Det er barn som er utrygge, har liten tro på seg selv, barn som sliter med lekser, mangler konsentrasjon, er frustrerte og sinte. Disse barna sliter ofte også med dårlig relasjoner til andre barn og voksne. Tenk om disse barna kunne fått styrket sin selvfølelse og selvtillit, slik at de blir glade og fornøyde barn, med en god relasjon til andre, hvordan ville det påvirket dem?

Foreldrerollen kan til tider være vanskelig og utfordrende for ALLE foreldre. Barn og ungdom i dag vokser opp i en tid som krever mye av dem. De er utsatt for mye press og skal ta uendelig mange valg.

Jeg ønsker å bidra til å gjøre en forskjell ved å hjelpe foreldre med å utvikle barna sine til å bli trygge og selvstendige individer. Gjennom verktøyene i Barnas Plattform kan vi sammen gi barna den solide plattformen de trenger og fortjener for å gjøre gode valg for seg selv!

Tilbakemeldinger fra foreldre og fagpersoner viser at dette er noe som er effektivt og virker, både forebyggende og reparerende.

Som mor og lærer i møte med andre foreldre, ser og opplever jeg barnefamiliers travle hverdag. Derfor er jeg glad for å kunne tilby disse 4 enkle verktøyene som er lett å gjennomføre i en hektisk hverdag.

Velkommen til kurs

Har du noen spørsmål kan du gjerne ta kontakt med meg på vår Facebookside.