Rapport/forskning som viser effektene ved bruk av Barnas Plattform

Pilotprosjekt i samarbeid med Mobbeombudet i Troms fylket og Barnas Plattform

Evaluering fra foreldre, fire måneder etter kursdeltakelse i Barnas Plattform

Brukerundersøkelse

100 familier ble intervjuet 6 måneder etter deltakelse på Barnas Plattformkurset
Far og datter klemmer
Tre søsken smiler

Registrert nytteverdi

Les hvordan 82 familier beskriver nytteverdien ved bruk av Barnas Plattformverktøyene

Rapport: Styrking av barns selvfølelse og selvtillit

Rapporten er et samarbeid med Helsesøstertjenesten i Frogn kommune og viser svært gode resultater hvor barn som var bekymret, engstelig, nedstemt og deprimert ble inkludert.

Glade barn i ring
Glade barn i barnehage

Prosjekt med Adopsjonsforum våren/høsten 2013

Les også rapporten som viser svært gode resultater, hvor 7 adoptivbarn fikk styrket sin selvfølelse og selvtillit. Prosjektet er gjort i samarbeid med foreldre og deres barn i Adopsjonsforum.

Barnas plattform – vitenskaplig grunnlag

Det vitenskapelige grunnlaget for rådene og verktøyene i Barnas Plattform er skrevet av Ragnhild Bang Nes, psykolog PhD og Gunvor Marie Dyrdal, psykolog PhD.

Barn som tegner