Barnas Plattforms barnehagekurs

Barnas Plattform-verktøyene har i over 7 år vært i bruk i norske hjem. Etter etterspørsel fra pedagoger, er verktøyene nå tilpasset bruk i barnehager.

Glade barn i barnehage
«God selvfølelse og selvtillit skaper trygge og glade barn»

Din barnehage inviteres til et kompetansehevende kurs innen område selvfølelse og selvtillit.

Foreldre har registrert at verktøyene evner å både opprettholde og utvikle en god selvfølelse og selvtillit hos barn.
Et viktig fundament i alle menneskers liv.

Barnas plattform kurs brukt i barnehagen
Bilde er fra Grandehagen barnehage hvor barna gjør massasjen!

Effekten er at barn blir tryggere og sterkere. Dette vises på forskjellige måter:

 • Fra sjenert til tøffere
 • Fra sint/frustrert til gladere
 • Fra bekymret/engstelig til tryggere
 • Fra nedstemt/deprimert til mer fornøyd
 • Fra sensitiv til mer robust
 • Fra ingen/få venner til flere vennskap
 • Fra problemer med legging til gode kveldsrutiner
 • Fra ingen/liten tro på seg selv til å tørre og prøve/mestre situasjoner på en god måte

Verktøyene passer godt inn i alt det gode arbeidet som gjøres i barnehager. Kort om verktøyene:

 • Spørsmålet rundt lunch-bordet som bidrar til opparbeiding av et hensiktsmessig og positivt fokus i hverdagen
 • Tre-minutter massasjen som skaper gode følelser og fremmer vennskap mellom barna
 • Den positive bekreftelsen som både fremhever og forsterker det som er bra med barnet, samt trening i anerkjennelse av andre
 • Auditiv trening som evner å tilrettelegge for et godt selvsnakk og hensiktsmessige tankemønstre hos barn

Hver uke deler vi på vår hjemmeside en tilbakemelding fra en familie som har erfaring med bruk av verktøyene.

Les gjerne om resultatene som oppnås her

Barn bygger lego

Din barnehage inviteres til et kompetansehevende kurs innen område selvfølelse og selvtillit. Ditt personell får tilgang til bruk av verktøyene i barnehagen.

Ansatte får også tilgang til verktøyene på egen hjemmebane inkludert apper til personellet.

Tid: 2,5  time

 

Priser

Under 25 barn 4000,-
Fra 25-50 barn 5000,-
Fra 51-80 barn 6500,-
Over 81 barn 7500,-
 
 

Vi ser frem til å bidra med disse praktiske verktøyene i din barnehage!

For mer info, ta kontakt med birgit@barnasplattform.no.