Foredrag for foreldre

Barnas Plattform presenterer foredraget:

«God kommunikasjon og selvfølelse – enkle hverdagsverktøy»

Kursholdere
Vil du at foreldre skal oppleve et foredrag utenom det vanlige?

Foredraget er et praktisk rettet hvor foreldre lærer teknikker som legger til rette for positive og konstruktive dialoger med sine barn!

Målet er å skape trygge barn som lettere ser løsninger enn problemer. Kanskje blir hverdagen litt lettere for både liten og stor?!

Foredraget er delt inn i fire hovedområder:

Hvordan kan vi foreldre kommunisere i tråd med det vi faktisk ønsker å oppnå?

Hvordan bruke positiv formulering når vi skal respondere?

Hvordan legge til rette for mindre konflikter på hjemmebane? Vi tar ut noen ord og erstatter de med andre ord!

Et verktøy som når inn til barnet på en litt annerledes og gledelig måte. Vi styrker selvfølelsen!

Foreldrene vil i løpet av foredraget få snakke sammen to og to. Dette bidrar til engasjement og et godt utgangspunkt for å integrere verktøyene på hjemmebane.

Etter foredraget vil foreldrene få tilsendt mail med oppsummeringer av verktøyene.

Behov for teknisk utstyr

  • tilgang til å vise power point
  • tilgang til å spille en lydfil

Tid: 2 timer

Priser 

Inntil 50 elever/bhg barn: 4000,-
51 – 100 elever/bhg barn: 6000,-
101 – 200 elever/bhg barn: 8000,-
201 – 250 elever/bhg barn: 10 000,-
250 pluss elever/bhg barn: 12 000,-
 

For mer info, ta kontakt med birgit@barnasplattform.no.