Foreldrekurs for trygge og glade barn

Velkommen til foreldrekurset som gir deg verktøy for trygge, sterke og glade barn!

Foreldrekurs familieForeldrekurset er utviklet med innspill og i samarbeid med psykologer, helsesøstre, barnevernspedagoger, lærere og barnehagepedagoger.

I dette nettbaserte undervisningskurset får du umiddelbart tilgang til praktiske verktøy som styrker ditt barns selvfølelse og selvtillit! Foreldrekurset kalles Barnas Plattform.

Verktøyene er enkle å ta i bruk, tar kort tid å gjennomføre og skaper ofte en god stemning i hele familien!

Barnas plattform – kurset er populært som foreldrekurs i barnehager og barneskoler.

Vi har nå etablert et nettverk av kursledere over hele landet slik at du kan få tatt kurset et sted nær deg.

Tilbakemelding fra Daglig leder, Østmarkskollen FUS barnehage

Å møte en så ekte og engasjert person var en real vitamininnsprøyting etter en lang barnehagedag. Det var ikke tvil om at Birgit snakket om et tema hun kunne masse om, og hun formidlet dette på en autentisk og oppriktig måte.

Barnehagen jobber daglig med å styrke barns selvfølelse. Å kunne bli presentert for fire enkle, og gjennomførbare verktøy som man umiddelbart kan ta i bruk, var for meg veldig nyttig. Og tilbakemeldingene fra foreldrene og personalet var svært gode. Jeg satt igjen med en veldig god følelse, etter en kveld med Birgit. Hun fikk meg til å reflektere og bli inspirert til å ta i bruk disse verktøyene umiddelbart. Både privat og i jobbsammenheng.. Jeg har stor tro på disse verktøyene som et bidrag til å gi trygge og glade barn!

Jeg synes alle foreldre bør unne seg å bli utsatt for Birgit!

Maj-Liss Gjerset
Daglig leder, Østmarkskollen FUS barnehage

Kontakt Birgit Semundseth

Birgit Semundseth
Lisensiert Mental Trener og Sosial Entreprenør

Lisensiert Mental Trener Birgit Semundseth har utviklet foreldrekurset Barnas Plattform. Kurset er utviklet med innspill og i samarbeid med psykologer, helsesøstre, barnevernspedagoger, lærere og barnehagepedagoger.

Semundseth er en sosial entreprenør. Sosiale entreprenører forsøker å finne nye løsninger på utfordringer vi har i dag. Semundseths mål er å legge til rette slik at foreldre får kompentanse som gjør at barna deres vokser opp trygge og sterke innvendig. Dermed har de det beste utgangspunktet for gode barneår, ungdomsår og et godt voksenliv.

Semundseth er en etterspurt foredragsholder og har undervist flere tusen nordmenn over hele landet i hvordan bruke egne ressurser best mulig. ”Det å undervise foreldre er kanskje det mest meningsfulle jeg gjør. Det kommer både barna og foreldre til nytte i deres hverdag!

Glade barn i ring

Kurs for foreldre

Bidra til at ditt barn får
bedre TRIVSEL og VENNSKAP i barnehage/skole og MESTRING av skolearbeid og fritidsaktiviteter.
Velg kursted

Glade barn i barnehage

Kurs for barnehager

Barnas Plattform-verktøyene har i over 6 år vært i bruk i norske hjem og dette er Barnas plattform - tilpasset for kurs i barnehager.
Les mer

Kursleder holder kurs for kommende kursledere

Bli kursleder

Barnas Plattform søker selvstendige kursledere!
Ønsker du å jobbe med å styrke barns selvfølelse og selvtillit?
Les mer

Evaluering av foreldrekurset Barnas Plattform på Danvik Skole

Lisensiert mental trener Birgit Semundseth holdt et 2 timers kurs for ca 50 foreldre ved Danvik Skole i regi av FAU ved skolen. Uten andre hjelpemidler enn en CD-spiller klarte hun å engasjere sitt publikum hele tiden.

Vi ble lovet at før vi gikk hjem skulle vi lære oss 4 enkle verktøy som kunne styrke våre barn innvendig. Birgith gikk grundig gjennom hvert verktøy. Hun forklarte verktøyene fra ulike vinkler, ga eksempler fra virkeligheten og ga oss konkrete råd for når og hvordan vi skulle gjennomføre verktøyene. Dette høres enkelt ut og hun formidlet dette også så godt at det føltes gjennomførbart. Likevel virket det ikke for banalt, men som riktige og viktige verktøy.

Etter to timer opplevde vi at hun hadde holdt det hun hadde lovet. Vi fikk også tilbud om oppfølging via nett i etterkant av kurset for påminnelse om hva vi har lært. Vi fikk inn 48 evalueringer fra foreldre som deltok og samtlige bortsett fra to var svært fornøyd med kurset. I etterkant av møtet var det mange foreldre som uttrykte muntlig til oss i FAU at dette var en positiv opplevelse og at dette ville de ha mer av. Det var flere som uttrykte glede over at det var så deilig å høre på noen som snakket så positivt.

I forkant av kurset hadde FAU en god dialog med foredragsholder for hvordan dette kunne gjennomføres best mulig. Hva som skulle sendes ut av informasjon og på hvilken måte. Vi markedsførte dette med informasjon på ukeplanen til alle klassetrinn fra 1 – 7. Invitasjon ble lagt ut på Fronter via trinnlærere. FAU sendte invitasjon pr mail og vi fikk skolen til å legge link til www.barnasplattform.no to ganger.

I ettertid ser vi at det ideelle ville vært å informert om dette på foreldremøtene i tillegg. Vi er svært fornøyde med kurset og kan anbefale dette til FAU ved andre skoler. Vi tror dette kurset kan være med på å bidra til tryggere og gladere barn som igjen vil føre til bedre læringsmiljø og bedre sosiale miljøfaktorer. Vi foreldre har et ansvar for å lære barna våre å tenke positivt og slik bidra til fellesskapet.

Les flere tilbakemeldinger fra barnehagestyrere og foreldre som har har deltatt på kurset Barnas Plattform.