Kostnadsfri plass på hvert kurs

I Barnas Plattform er vi sterkt engasjert i at alle barn skal få utvikle og opprettholde en god selvfølelse og selvtillit.

Vår ekspertise er å gi foreldre enkle verktøy som evner å utvikle disse områdene hos barn, samt at verktøyene også skaper gode familiestunder!

Ved hvert åpent kurs som arrangeres i Barnas Plattform-regi er det alltid plass til et par foreldre som har behov for kurset, men som ikke har mulighet å prioritere dette økonomisk.

Fremgangsmåte:
Vi ønsker å gjøre dette på en enkel og effektiv måte. For å søke om gratis plass på kurset, send en kort mail som beskriver ditt behov til kursleder som holder kurs på ditt sted. Du vil høre tilbake fra kursleder i mailformat.

Det gjøres oppmerksom på at søknadene blir behandlet konfidensielt og ingen kursdeltakere får vite om noen har søkt om gratis kursplass på selve kurskvelden.

Kurs holdes for kommende kursholdere

Velkommen til kurs!