Om Birgit Semundseth

Birgit SemundsethLisensiert Mental Trener Birgit Semundseth har utviklet foreldrekurset Barnas Plattform. Kurset er utviklet med innspill og i samarbeid med psykologer, helsesøstre, barnevernspedagoger, lærere og barnehagepedagoger.

Fra 2005 har Birgit startet og ledet selskapet Lifemastering AS – et selskap som bl.a. har utviklet metoder og verktøy for å sette og nå mål. Lifemasterings verktøy brukes i flere land og har bidratt til at mange mennesker har realisert sine viktigste mål.

Høsten 2009 lanserte Birgit Vektmestring med Tanketrening. Dette effektfulle kurset ga metoder og verktøy for å hjelpe mennesker til å endre vaner innenfor ernæring og fysisk aktivitet. Dette programmet brukes i dag hos Fedon Lindberg.

Birgit har i flere år arbeidet for å innføre mental trening innen området fødselforberedelse. I 2012 lanserte hun, sammen med jordmor Tonje Wessel Rummelhoff, nettkurset www.engodfødsel.no som brukes av gravide og deres partnere over hele landet. Våren 2014 lanserte Tonje og Birgit boken «En god fødsel Forbered deg med mental trening», Cappelen Damm. En god fødsel anbefales av mange jordmødre og ved flere av landets sykehus for at kvinner skal være godt forberedt til fødselen. Erfaringene viser at denne type forberedelse gir kvinner gode fødselopplevelser!


I 2010 startet Birgit, via foreldre, å teste ut verktøy som styrker barns selvfølelse og selvtillit. Etter to års utvikling ble kurset Barnas Plattform levert til foreldre i barnehager og skoler samt filmet og laget som et nettbasert foreldrekurs. Verktøyene i Barnas Plattform kjennetegnes av tre ting: De er enkle å bruke, tar kort tid å gjennomføre (maks 10 minutter daglig) og de gir gode resultater! I dag er Barnas Plattform kurset kun tilgjengelig via sertifiserte kursledere rundt omkring i landet.