Mor og datter klemmer

Hvordan kan du bidra til at barn vokser opp med en god selvfølelse og selvtillit?

Selvfølelse og selvtillit påvirker mange områder - gjennom hele livet

Å legge til rette for at ditt barn utvikler en god selvfølelse og selvtillit er av mange fagpersoner ansett som svært viktig.

Hvordan merker du om barnet ditt har dårlig
selvfølelse eller selvtillit?

I vanlig dagligtale brukes ofte selvfølelse og selvtillit om hverandre, men det er en forskjell. Selvfølelsen er måten vi kjenner oss selv på, hvem vi er og hvordan vi føler oss (hva vi er). Selvtilliten bygger mer på hva vi gjør og hvilken tro vi har på oss selv og egne evner.

En dårlig selvfølelse kan være bidragsyter eller årsaken til eksempelvis: Utrygghet, usikkerhet, sinne, frustrasjon, rastløshet, sjenerthet, stort oppmerksomhetsbehov, få/ingen venner, dårlige kveldsrutiner, vil ikke legge seg alene i soverommet, lang innsovning, urolig søvn, mareritt, sengevæting m.m.

En dårlig selvtillit kan være bidragsyter eller årsaken til eksempelvis: Dårlige skoleresultater, vegring for utprøving av nye aktiviteter, idrettsresultater som kunne vært mye bedre m.m.

Som foreldre har vi mange viktige oppgaver. Barnas Plattform ønsker å legge til rette for at barn utvikler og opprettholder en god selvfølelse og selvtillit fra de er små, og har utviklet verktøy for å gjøre det enkelt for foreldre å styrke barnet sitt på «innsiden».

Verktøyene gagner barnet, familien og samfunnet gjennom utvikling av barns:

  • Indre styrke/resiliens (håndtere motstand/utfordringer)
  • Trygghet (som eksempelvis gjør at barn tør å ta gode valg i sin hverdag)
  • Trivsel, harmoni og evne til å skape gode relasjoner
  • Mestringstro og mestringsglede