Bente Madsen smiler

Bente Madsen

Bente Madsen
Bente Madsen

Jeg er 58 år og bor i Arendal sammen med min mann og fire høner.
Tre fantastiske barn har jeg rukket å få og de har gitt meg 8 vidunderlige barnebarn!

Jeg ble ferdig utdannet sykepleier for ca 30 år siden og flere forskjellige videreutdanninger innen fagfeltet psykisk helse er det etter hvert blitt. I mange år var jeg leder for en akuttpsykiatrisk døgnpost/ ungdomsklinikk. Nå jobber jeg som terapeut innen psykisk helsevern for barn, ungdom og deres familie .
Sertifisert kursholder for Barnas Plattform ble jeg i mars 2017

HVORFOR JEG ER EN ENGASJERT KURSHOLDER:

Jeg er blitt opplært i en metode, Barnas Plattform, som for meg oppleves som et Colombi egg. Colombi egget for meg er her noe som synes vanskelig; løst med fire enkle verktøy, gjennom Barnas Plattform-verktøyene!

I løpet ev mine år innen psykisk helsevern, både for voksne og barn/ungdom, er jeg blitt mer og mer opptatt av hvor viktig god selvfølelse og selvtillit er for livsutfoldelse, gode valg, dannelse av gode relasjoner, mulighet til å oppleve glede , tåle skuffelse og nederlag og mye, mye mer gjennom et helt liv.

En god plattform for barn er med på å gi tryggere barn og senere ungdom og voksne. Kan jeg bidra med at ET menneske kan få en trygg plattform, med god selvfølelse og økt selvtillit, er det verd det meste av det jeg gjør!

Gjennom flere år har jeg lett etter og lært gode metoder for foreldreveiledning og behandlingsformer for barn og ungdom som strever med å blant annet tro på seg selv og føle at de er verdifulle, verd å være glad i, verd å ta sin plass i hverdagen; ha en god selvfølelse og god selvtillit. Gode metoder jeg kan bruke i mitt daglige arbeid, men jeg ønsker å bidra tidligere.

Ønsket om å treffe foreldre tidlig i deres foreldreskap og gi dem muligheten til å lære seg enkle verktøy for å styrke deres barn til god selvfølelse og selvtillit er blitt sterkere og sterkere hos meg.

Å gi foreldre/ foresatte gode verktøy de kan bruke i samvær med sine barn, styrke dem, lære dem å være glad i seg selv, ha tro på seg selv og ut fra dette kunne danne gode relasjoner med andre rundt seg. Dette mener jeg Barnas Plattform kan bidra med, på en enkel, forståelig måte for alle, og det er dette som inspirerer meg til å bli og fortsette å være en engasjert kursleder i Barnas Plattform!

Bente Madsen.

Har du noen spørsmål kan du gjerne ta kontakt med meg på min Facebookside.