Personvernerklæring

Barnas Plattform tar ditt personvern på alvor. Vi vil sørge for at vi bruker opplysningene vi har om deg i tråd med personvernlovgivningen. Hvis du er kursleder eller kursdeltaker  vil vi behandle personopplysninger om deg.

Vi er opptatt av at du som bruker av våre tjenester forstår hvordan vi håndterer data vi samler inn om deg, og denne personvernerklæringen forklarer hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dataene til.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, epostadresse og IP-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å finne ut hvilken person som befinner seg bak dataene.

Det meste vi har av data om deg er data du selv gir oss når du oppretter en profil på Barnas Plattform sin hjemmeside, eller data som generes når du bruker noen av tjenestene våre. Eksempler på dette kan være IP-adresse informasjon om din enhet (pc, mobil, nettbrett).

Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger?

Den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til kalles en behandlingsansvarlig. Barnas Plattform er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester og produkter. Det betyr at det er Barnas Plattform som har ansvar og plikter etter personvernlovgivningen.

For kursdeltakere

Hvordan og hva slags opplysninger samler vi inn om deg?

Når du registrerer deg som bruker hos oss ved bestilling av et kurs for foreldre, vil du typisk gi oss følgende opplysninger:

Basisopplysninger, navn, telefonnummer, adresse, e-postadresse, kjønn, fødselsdato og brukerkontoinformasjon.

Betalingsopplysninger, dvs. fakturainformasjon samt hvilke kjøp du har foretatt. Barnas Plattform oppbevarer ikke kredittkortnummer av sikkerhetsmessige årsaker.

Kommunikasjon, dvs. kursrapporter og meldinger du sender din kursleder og vårt supportsystem.

Innlegg, dvs. tilbakemeldinger, historieinnlegg og kommentarer som du deler med oss på hjemmesiden, e-post, Facebook eller i spørreundersøkelser. 

Ved at du tar kontakt med oss for å bestille et kurs eller foredrag i forbindelse med skoler og barnehager, samler vi typisk inn følgende opplysninger om deg:

Basisopplysninger, navn, telefonnummer, e-postadresse, fylke, skole/barnehage, antall elever på skolen/barnehagen.

Kurshistorikk, dvs. hvilke kurs du har meldt deg på. 

Bruksmønster, dvs. opplysninger om hvordan du har brukt vår plattform og våre tjenester, f.eks. hvilke søkeord du har brukt og hvilke sider du har som favoritter. Slike opplysninger genereres når du benytter våre plattformer og tjenester.

Tekniske opplysninger, som opplysninger om type PC/enhet, internettilkobling, operativsystem, nettleserversjon, IP-adresser, nettverksoperatør, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. Slik informasjon genereres ved at du bruker våre plattformer, f.eks. gjennom cookies.

Lokasjonsopplysninger, dvs. geografisk posisjon basert på din IP-adresse eller andre former for geo-lokalisering. Vi kan benytte din IP-adresse til å finne ut hvilket land og kommune/by du oppholder deg i. Dersom du samtykker til lokasjonsdeling i våre tjenester vil vi finne din lokasjon gjennom bl.a. GPS og dermed få detaljert lokasjonsdata.

Profileringsopplysninger, dvs. informasjon om dine preferanser og interesser og sannsynlig tilhørighet i ulike medlemsgrupper. Slik informasjon kan f.eks. genereres på bakgrunn av hvor du bor (ved at vi analyserer trender blant personer som har samme postnummer som deg), dine kjøp og din bruk av våre tjenester.

Markedsføringsinnstillinger, dvs. dine preferanser og valg for markedsføring fra oss (f.eks. prefererte kanaler, merkevarer, tilpasset/generisk markedsføring). Disse opplysningene får vi gjennom innstillingene du velger.

Hva bruker vi opplysningene til?

 1. For å inngå og administrere vår avtale med deg.

Til dette formålet bruker vi basisopplysninger kommunikasjonbetalingsopplysninger og kurshistorikk.

 1. For å tilby kundeservice og håndtere eventuelle krav.

Til dette formålet bruker vi basisopplysninger, kommunikasjon, betalingsopplysninger og kurshistorikk.

 1. For å tilpasse produktene og vår plattform.

Vi bruker dine opplysninger til å tilpasse våre plattformer slik at du får en best mulig brukeropplevelse og for å personalisere produktene og tjenestene våre til deg. Ved å bruke dine opplysninger kan vi automatisk beregne og presentere tilbakemeldinger og historikken din,  og tilpasse innholdet og produktene basert på det du har vist interesse for tidligere. Til dette formålet bruker tekniske opplysningerkurshistorikk, bruksmønster, lokasjonsopplysninger og profileringsopplysninger.

 1. For statistikk og analyse.

Vi bruker opplysninger om deg til å utarbeide statistikk og kartlegge markedstrender for å forbedre og videreutvikle nettstedene og produktene våre. Til dette formålet bruker vi tekniske opplysningerbruksmønster og lokasjonsopplysninger.

 1. For bokføringsformål.

Til dette formålet bruker vi betalingsopplysninger og kurshistorikk.

 1. For å tilrettelegge for tilbakemeldinger.

Til dette formålet bruker vi tekniske opplysninger og innlegg.

 1. For å hindre svindel og misbruk.
  Til dette formålet bruker vi bruksmønsterbasisopplysninger og tekniske
  opplysninger.

Det rettslige grunnlaget for formål 1 er at bruken av opplysningene er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg. Ettersom opplysninger som barn og familie kan anses for å være sensitive opplysninger, vil vi ikke behandle slike opplysninger uten ditt samtykke. Hvis du velger ikke å gi ditt samtykke ved ikke å godta våre brukerbetigelser, vil vi ikke kunne levere våre tjenester til deg.

Det rettslige grunnlaget for formål 2 er vår berettigete interesse i å tilby god service og fordi det er nødvendig for at vi kan fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Det rettslige grunnlaget for formål 3 er vår berettigete interesse i å tilpasse produktene vi tilbyr best mulig til deg. Ettersom opplysninger om barn og familie kan anses for å være sensitive opplysninger, vil vi ikke behandle slike opplysninger uten ditt samtykke. Hvis du velger ikke å gi ditt samtykke ved ikke å godta våre brukerbetigelser, er det mulig at vi ikke vil kunne tilpasse produktene og våre nettsider til deg.

Det rettslige grunnlaget for formål 4 er vår berettigete interesse i å forstå markedstrender og forbedre våre plattformer og produkter.

Det rettslige grunnlaget for formål 5 er våre rettslige forpliktelser etter bokføringsloven.

Det rettslige grunnlaget for formål 6 er vår berettigete interesse i å tilrettelegge for diskusjon og tilbakemeldinger fra deg slik at vi bl.a. kan forbedre våre tjenester.

Det rettslige grunnlaget for formål 7 er vår berettigete interesse i å forhindre misbruk av våre tjenester og svindel.

Markedsføring

Vi sender deg informasjon om relevante tilbud, nyheter og spesielle produkter med mindre du har reservert deg mot slik markedsføring. Det rettslige grunnlaget for dette formålet er vår berettigete interesse i å sende deg tilpasset informasjon og relevante tilbud. Dersom det er påbudt etter markedsføringsloven, vil vi kun gjøre dette dersom vi har ditt samtykke, som du når som helst kan trekke tilbake.

Vår markedsføring foregår per epost, gjennom annonsering og kommunikasjon på nettstedet eller gjennom kommunikasjon på online-kanaler (sosiale medier og andre nettsider/applikasjoner). Markedsføringen kan være tilpasset dine markedsføringspreferanser og våre antagelser om dine interesser basert  basisopplysningerkurshistorikkbruksmønstertekniske opplysninger, lokasjonsopplysninger, profileringsopplysninger og markedsføringsinnstillinger med mindre du har angitt at du foretrekker generell, ikke-tilpasset markedsføring. E-postadressen din kan også bli benyttet til å opprette speilpublikum (rette annonser mot personer som ligner på deg i bruksmønster).

Deling av opplysninger om deg med andre

Barnas Plattform AS vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne  personvernerklæringen uten først å ha innhentet ditt samtykke.

Barnas Plattform og våre kursledere vil utveksle opplysninger om våre kursdeltakere for å tilrettelegge for og gjennomføre kursene. Alle kursledere er underlagt retningslinjer for hvordan de skal håndtere personopplysninger.

Vi deler opplysninger om deg med våre tjenesteleverandører i den grad det er nødvendig for å levere produkter og tjenester til deg. Dette omfatter bl.a. våre leverandører av programvare og systemer og leverandører av direkte markedsføringstjenester.

I de tilfeller vi benytter slike databehandlere skal vi sørge for at vi har inngått databehandleravtaler som regulerer hvordan databehandleren kan behandle data om deg. Vi vil blant annet sørge for at databehandleren kun behandler personopplysninger på Barnas Plattform sin vegne og til klart og tydelige definerte formål.

Vi deler betalingsopplysninger du oppgir med bank og andre institusjoner som håndterer betalingstransaksjoner eller andre finansielle tjenester, for at du skal kunne foreta et kjøp eller motta betaling samt for å forhindre svindel og redusere kredittkortrisiko.

Opplysninger om deg kan gis til relevante myndigheter, dersom vi er pålagt slik utlevering.

Ettersom de ovenfor nevnte mottakerne kan holde til hvor som helst i verden, kan personopplysningene bli overført globalt. Dersom opplysninger som opprinnelig kommer fra EØS overføre stil land utenfor EØS, vil vi ha på plass egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personvernet.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

Vi lagrer basisopplysninger og kommunikasjon så lenge du er medlem av Barnas Plattform.

Vi vil lagre kurshistorikk, bruksmønster, profileringsopplysninger og markedsføringsinnstillinger så lenge du er medlem av Barnas Plattform eller så lenge du samtykker til å motta markedsføring fra oss.

Vi lagrer utbetalings/betalingsopplysninger og kurshistorikk for en periode på fem år i samsvar med bokføringslovens krav.

Vi lagrer tekniske opplysninger og lokasjonsopplysninger for en periode på opptil 6 måneder.

Dersom du melder deg ut av Barnas Plattform vil kommentarer, tilbakemeldinger, historieinnlegg ikke slettes.

Vi vil kunne lagre opplysningene nevnt over for en lenger periode hvis det er nødvendig for at vi skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Dine personvernrettigheter

Innenfor rammene av gjeldene lovgivning, har du følgende personvernrettigheter:

Rett til informasjon. Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av personopplysningene dine.

Rett til innsyn. Du har rett på en kopi av personopplysningene dine.

Rett til korrigering. Du har rett til å få feilaktige opplysninger om deg rettet. Du kan oppdatere en del opplysninger i din profil. Dersom det er andre opplysninger du mener må rettes, kan du kontakte oss direkte.

Rett til å glemmes. Du har rett til å be om at opplysningene dine slettes dersom vi ikke lenger har behov for dem. Du kan be om at vi sletter innlegg og kommentarer du har offentliggjort, men du har ikke et ubetinget krav på å få disse ytringene slettet.

Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger. Du kan ha rett til å be om at vi slutter å bruke personopplysningene dine.

Rett til å få opplysninger overført. Du har under enkelte omstendigheter rett til å få utlevert personopplysninger som du har gitt oss i et format som gjør at du kan overføre personopplysningene til en annen organisasjon. Du kan også ha rett til å få personopplysningene dine overført direkte fra oss til organisasjonen. Denne retten gjelder kun opplysninger som behandles med automatiserte metoder og som har grunnlag i samtykke fra deg eller som behandles som ledd i å oppfylle en avtale med deg. Denne retten omfatter kun opplysninger som du har gitt oss, enten direkte gjennom for eksempel registrering av brukerkonto eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester.

Rett til å motsette deg behandling av personopplysninger. Du har rett til å motsette deg vår bruk av personopplysningene dine, for eksempel ved å motsette deg markedsføring.

Rett til å forhindre automatiserte beslutninger. Du har rett til å ikke være underlagt automatiserte beslutningsprosesser med rettslig eller lignende virkning (for eksempel automatisert kredittvurdering). På nåværende tidspunkt benytter vi ikke automatiserte beslutninger.

Det er unntak fra rettighetene vi har beskrevet over. Disse unntakene følger av lovgivningen og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger eller at opplysninger ikke kan slettes. Du kan få mer informasjon om disse unntakene ved å kontakte oss eller Datatilsynet.

Du kan utøve rettighetene dine gjennom din brukerkonto eller ved å kontakte oss.

Dersom du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er i samsvar med personvernlovgivningen, håper vi at du kontakter oss, slik at vi kan gi deg svar og oppklare eventuelle misforståelser. Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet.

Informasjonskapsler (cookies) og lokal lagring

Når du bruker Barnas Plattforms hjemmesider lagres informasjonskapsler (cookies) lokalt (heretter lokal lagring av data) på din enhet. Dette er tekstfiler som lagres i din nettleser, og som kan leses av våre tjenester. Informasjonskapslene kan eksempelvis inneholde brukerinnstillinger og informasjon om hvordan du har navigert på og brukt våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist og tilsvarende atferd hos nettsteder vi har et samarbeid med. De gjør for eksempel at du slipper å logge deg inn hver gang, hvis du har valgt å forbli innlogget.

Lokalt lagret data brukes for å forenkle bruken av våre tjenester og for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedene våre. Dette brukes også for å måle trafikken på våre nettsider, samle statistikk og for å forbedre våre tjenester. Lokalt lagrede data kan også inneholde data samlet inn over tid som gjør det mulig å tilpasse nettsidene basert på din historikk. Denne informasjonen forblir lagret etter at du avslutter din sesjon, inntil en bestemt dato. Du kan selv når som helst slette slike lagrede data manuelt i din nettleser

I tillegg bruker vi lokalt lagrede data fra tredjeparter for å måle og analyserer trafikk og bruk på nettsidene våre, spore atferd for å bygge målgrupper for markedsføringsformål forenkle annonsestyring og forbedre funksjonaliteten på nettsidene. Noe lokal lagring av data er nødvendig og påkrevd for at du skal kunne
navigere på våre tjenester og for at vi skal vite hvordan våre tjenester skal presenteres i din nettleser.

Vi benytter ulike måleverktøy som gir oss statistikk og analyser på våre tjenester. Disse verktøyene genererer lokalt lagrede data slik at vi kan gjenkjenne din nettleser over tid og vite hvor ofte du besøker siden vår. Dataene gir oss også mulighet til å ha oversikt over hvor mange unike brukere vi har og hvordan disse bruker våre tjenester, slik at vi kan tilpasse og forbedre tjenestene.

Du kan lese mer om hvordan Google bruker lokalt lagrede data her, og tilsvarende hvordan Facebook bruker lokalt lagrede data her.

Styring og sletting av informasjonskapsler

Du kan velge om du vil akseptere lokal lagring av data gjennom innstillingene i nettleseren din. Her kan du normalt angi om du aksepterer lagring av informasjonskapsler fra nettsidene du besøker, fra tredjeparter som er tilknyttet nettsidene og eventuelt om du ønsker å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret.

Den eksakte fremgangsmåten avhenger litt av enheten din og hvilken nettleser du bruker. Mer om dette finner du her

Hvis du velger å deaktivere lokal lagring av data fra våre nettsteder, kan dette hindre at våre nettsider fungerer som tiltenkt. F.eks kan det hende at du må logge deg
på hver gang.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere personvernerklæringen for Barnas Plattform sine tjenester, for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedene eller i våre produkter. Når vi oppdaterer personvernerklæringen, vil den nye erklæringen bli publisert på nettstedene 14 dager før endringene iverksettes. Du vil få beskjed om endringer av betydning.

Kontaktinformasjon

Birgit Semundseth

E-post: birgit@barnasplattform.no

Telefon: 920 30 980

Adresse: Skogveien 28 1446 Drøbak