Jente sitter på gutt sin rygg. De har god selvfølelse og selvtillit. De smiler og har det bra

Nettbasert kurs for foreldre

Barnas Plattform har i mer enn 17 år gitt foreldre enkle verktøy som bidrar til at deres barn vokser opp med god psykisk helse.
Verktøyene har via forskning og praksiserfaringer vist svært gode resultater. Verktøyene er enkle og brukes også av familier som lever under krig.

Se gjerne Søndagsrevyen om pilotprosjektet i Ukraina:

Start video

FOTO: NRK

Har du barn med ulike typer utfordringer – små eller store?
Ønsker du konkrete verktøy for å hjelpe barnet ditt?

Eller ønsker du å gjøre en forebyggende innsats som vil bidra til at ditt barn vokser opp med god psykisk helse?

Les mer om kurset her!

Lav impulskontroll og høyt energinivå

«Helt fra starten av, hadde han en ekstremt mye energi og han ble krevende. Det ble ekstra utfordrende da han begynte på skolen. Han kom ofte i konflikter og lærerne så de samme utfordringer som oss. Dette var en fortvilende situasjon som vi ikke visste hvordan vi skulle løse.»

Vanskeligheter med det «sosiale spillet»

«Hun hadde en del sosiale utfordringer. Hun klarte ikke å knekke koden til det «sosiale spillet». Det oppsto derfor lett konflikter mellom barna, noe som gjorde at de andre barna trakk seg unna, og hun ble mye alene. Vi så at dette gikk inn på henne, og hun fikk dårlig selvfølelse.»

Gutten vår på 3 år ble så sint

Alvorlig gutt på 3 år ser ned.

«Da gutten vår var i 3-års alderen, opplevde han flere endringer i livet sitt. Han ble storebror til vår lille jente, begynte å være i barnehagen fra 3 til 4 dager og omtrent samtidig sluttet han med smokk og soving på dagtid. På dette tidspunktet fikk han sinneutbrudd som var ganske heftige.»

Hva sier fagpersonell om Barnas Plattform?

Forskningsbasert kunnskap om Barnas Plattform

 

Barnas Plattform er kunnskapsbasert og kan vise til dokumentasjon av verktøyene og kurset siden 2013. Det er gjennomført ni studier med utgangspunkt i Barnas Plattform-verktøyene:

Brønnøy kommune i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, familier i Ukraina i samarbeid med VID (vitenskapelig høyskole), Mobbeombudene i Troms & Finnmark og Oslo, Helsesykepleiertjenesten i Frogn kommune med flere.

Resultatene er svært gode og sammenfallende. Her kan du lese rapporter fra alle studier som er gjennomført: Forskningsbasert kunnskap om Barnas Plattform 

Image by vectorjuice on Freepik

Kurs og foredrag

Lær fire enkle verktøy som bidrar til at ditt barn vokser opp med god selvfølelse og selvtillit. Tenk å bidra til at barnet ditt får et godt selvbilde fra tidlig alder! Verktøyene tar maksimalt ti minutter om dagen og virker like bra forebyggende som styrkende. 

Hva med et praktisk rettet foredrag arrangert av FAU/SU-styret? Her vil foreldre lære enkle hverdagsverktøy som styrker selvfølelsen og som legger til rette for positive og konstruktive dialoger med egne barn. Til glede for liten og stor!

Vi kan tilby deg og dine kolleger et engasjerende og kompetansehevende kurs innen områder som selvfølelse og selvtillit. Verktøyene passer godt inn i rammeplanen og alt det gode arbeidet som gjøres i barnehager.

I 2020 ble Brønnøy kommune og Barnas Plattform utvalgt av Nordland Fylkeskommune til et unikt folkehelseprosjekt. For første gang ble alle foreldre i en kommune invitert til et foreldrekurs. Kurset er universalforebyggende og er designet til å gi alle foreldre nytteverdi.

Barnas Plattform

Trygge barn – trygg fremtid!

Følg oss i sosiale medier