Jente sitter på gutt sin rygg. De har god selvfølelse og selvtillit. De smiler og har det bra

Nettbasert kurs for foreldre

Har du barn med ulike typer utfordringer – små eller store?
Ønsker du konkrete verktøy for å hjelpe barnet ditt?

Eller ønsker du å gjøre en forebyggende innsats som vil bidra til at ditt barn vokser opp med god psykisk helse?

Velkommen til nettkurset foreldre over hele landet anbefaler varmt til andre foreldre! 

Lav impulskontroll og høyt energinivå

«Helt fra starten av, hadde han en ekstremt mye energi og han ble krevende. Det ble ekstra utfordrende da han begynte på skolen. Han kom ofte i konflikter og lærerne så de samme utfordringer som oss. Dette var en fortvilende situasjon som vi ikke visste hvordan vi skulle løse.»

Vanskeligheter med det «sosiale spillet»

«Hun hadde en del sosiale utfordringer. Hun klarte ikke å knekke koden til det «sosiale spillet». Det oppsto derfor lett konflikter mellom barna, noe som gjorde at de andre barna trakk seg unna, og hun ble mye alene. Vi så at dette gikk inn på henne, og hun fikk dårlig selvfølelse.»

Gutten vår på 3 år ble så sint

Alvorlig gutt på 3 år ser ned.

«Da gutten vår var i 3-års alderen, opplevde han flere endringer i livet sitt. Han ble storebror til vår lille jente, begynte å være i barnehagen fra 3 til 4 dager og omtrent samtidig sluttet han med smokk og soving på dagtid. På dette tidspunktet fikk han sinneutbrudd som var ganske heftige.»

Hva sier fagpersonell om Barnas Plattform?

Barnas Plattform-verktøyene

Vi tilbyr kurs og foredrag som inneholder konkrete og enkle tips/verktøy som kjennetegnes av at de tar kort tid å bruke. Verktøyene både opprettholder og styrker barns selvfølelse og selvtillit, og gir et godt fundament til å utvikle god psykisk helse.

Barnas Plattform-verktøyene er utviklet med innspill og i samarbeid med psykologer, helsesøstre, lærere og barnehagepedagoger. Sosial Entreprenør Birgit Semundseth er ansvarlig for utviklingen av Barnas Plattform.

Dokumenterte nytteverdier

Utdrag fra forskningsrapport fra Universitetet i Sørøst-Norge i forbindelse med folkehelseprosjektet i Brønnøy:

Verktøyene har den ønskede effekt basert i å gi foreldre konkrete verktøy som er lett å bruke i arbeidet med å utvikle og styrke barns psykiske helse som kan ha stor betydning i barnets videre utvikling. Programmet som Barnas Plattform tilbyr, er enkelt å bruke og kan gjennomføres digitalt i litt over en time.

Studier

I samarbeid med Mobbeombudet i Troms og Oslo har vi gjennomført pilotstudier med utgangspunkt i barn som har vært utsatt for mobbing. Vi har også gjennomført et pilotstudie i samarbeid med Helsesykepleiertjenesten i Frogn Kommune med utgangspunkt i barn som var bekymret, engstelig, nedstemt og deprimert.

200 familier, over hele landet, er intervjuet mht opplevd nytteverdi, seks måneder etter deltakelse på Barnas Plattformkurset (2017 og 2018).

Les gjerne om alle studiene som er gjennomført i Barnas Plattform.

Kurs og foredrag

Lær fire enkle verktøy som bidrar til at ditt barn vokser opp med god selvfølelse og selvtillit. Tenk å bidra til at barnet ditt får et godt selvbilde fra tidlig alder! Verktøyene tar maksimalt ti minutter om dagen og virker like bra forebyggende som styrkende. 

Hva med et praktisk rettet foredrag arrangert av FAU/SU-styret? Her vil foreldre lære enkle hverdagsverktøy som styrker selvfølelsen og som legger til rette for positive og konstruktive dialoger med egne barn. Til glede for liten og stor!

Vi kan tilby deg og dine kolleger et engasjerende og kompetansehevende kurs innen områder som selvfølelse og selvtillit. Verktøyene passer godt inn i rammeplanen og alt det gode arbeidet som gjøres i barnehager.

I 2020 ble Brønnøy kommune og Barnas Plattform utvalgt av Nordland Fylkeskommune til et unikt folkehelseprosjekt. For første gang ble alle foreldre i en kommune invitert til et foreldrekurs. Kurset er universalforebyggende og er designet til å gi alle foreldre nytteverdi.

Samarbeidspartnere

Barnevernet i:

Barnas Plattform

Trygge barn – trygg fremtid!

Hold deg oppdatert

* Vi er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. Les mer i våre betingelser og i vår personvernerklæring.

Følg oss i sosiale medier