Tilbakemeldinger fra foreldre

Nå sovner jenta vår i løpet av 10 minutter!

En liten jente sover med bamsen sin

«Den eldste datteren vår hadde i flere måneder brukt lang tid på å sovne hver kveld. Hun sto opp inntil 10 ganger hver kveld og fant ikke roen. Humøret var dårlig som følge av for lite søvn, og samtidig hadde hun det vanskelig med en medelev på skolen og bussturen til skolen kunne også by på noen utrygge situasjoner.»

ADHD og tourettes syndrom

Gutt 10 år holder armene i kors og ser lur ut.

«Gutten vår på 10 år har ofte vært lei seg, gråt mye og hadde det rett og slett ikke bra med seg selv. Han har ADHD og fikk for 2 år siden diagnosen Tourettes syndrom. Han hadde trukket seg tilbake, var ikke med på noe fritidsaktiviteter, barnebursdager, og han ville ikke en gang gå på SFO.»

Mobbing i barnehagen

To blå øyne til en liten jente, som gråter

«Datteren vår begynte gradvis å endre atferd, og det ble mer og mer tydelig at hun ikke ville i barnehagen. Fra små signaler eskalerte dette til at hun begynte å klage på vondt i magen, hun fikk ofte diare, hun ville måle feber hver morgen for hun sa hun følte seg syk.»

Hva sier fagpersonell om Barnas Plattform?

Barnas Plattform-verktøyene

Vi tilbyr kurs og foredrag som inneholder konkrete og enkle tips/verktøy som kjennetegnes av at de tar kort tid å bruke. Verktøyene både opprettholder og styrker barns selvfølelse og selvtillit. I Barnas Plattform jobber vi aktivt for å fremme viktigheten av et godt selvbilde gjennom hele livet!

Kurs og foredragene holdes over hele landet av sertifiserte Barnas Plattform-kursledere, og de er utviklet med innspill og i samarbeid med psykologer, helsesøstre, lærere og barnehagepedagoger. Sosial Entreprenør Birgit Semundseth er ansvarlig for utviklingen av Barnas Plattform.

Dokumenterte nytteverdier

Verktøyene gagner barnet, familien og samfunnet gjennom utvikling av barns:

  • Indre styrke/resiliens (håndtere motstand/utfordringer)
  • Trygghet (som eksempelvis gjør at barn tør å ta gode valg i sin hverdag)
  • Trivsel, harmoni og evne til å skape gode relasjoner
  • Mestringstro og mestringsglede
 
 
 
 
 
 

Resultatrapporter

I samarbeid med Mobbeombudet i Troms og Oslo har vi gjennomført pilotprosjekter, med utgangspunkt i barn som har vært utsatt for mobbing. Vi har også gjennomført et pilotprosjekt i samarbeid med Helsesøstertjenesten i Frogn Kommune med utgangspunkt i barn som var bekymret, engstelig, nedstemt og deprimert.

200 familier, over hele landet, er intervjuet mht opplevd nytteverdi, 6 måneder etter deltakelse på Barnas Plattformkurset (2017 og 2018).

Disse med flere rapporter er nå tilgjengelig.

Kurs og foredrag

Lær fire enkle verktøy som bidrar til at ditt barn vokser opp med god selvfølelse og selvtillit. Tenk å bidra til at barnet ditt får et godt selvbilde fra tidlig alder! Verktøyene tar maksimalt ti minutter om dagen og virker like bra forebyggende som styrkende. 

Hva med et praktisk rettet foredrag arrangert av FAU/SU-styret? Her vil foreldre lære enkle hverdagsverktøy som styrker selvfølelsen og som legger til rette for positive og konstruktive dialoger med egne barn. Til glede for liten og stor!

Vi kan tilby deg og dine kolleger et engasjerende og kompetansehevende kurs innen områder som selvfølelse og selvtillit. Verktøyene passer godt inn i rammeplanen og alt det gode arbeidet som gjøres i barnehager.

Som følge av at livsmestring skal inn i norske skoler, tilbyr vi skoler et praktisk rettet kurs som inkluderer åtte livsmestrings-verktøy. Verktøyene har vist seg å gi svært gode resultater og er lett å implementere og gjennomføre i en hektisk hverdag.

Samarbeidspartnere

Barnevernet i:

Barnas Plattform

Trygge barn – trygg fremtid!

Hold deg oppdatert

* Vi er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. Les mer i våre betingelser og i vår personvernerklæring.

Følg oss i sosiale medier