Flyktninger
Nettbasert foreldrekurs til ukrainske flyktninger

Programmene gir flyktningene stor grad av nytteverdi og er rimelige og enkle å gjennomføre for kommunene.

Foreldreveiledning i tråd med myndighetenes spesifikasjoner

Programmene er samskapt av et ukrainsk og norsk fag-team i samhandling med Barnas Plattform og flere kommuner. I 2023 har over 40 kommuner tatt programmene i bruk.

Vi tilbyr både:

  • Et komplett og ferdig innspilt foreldreveiledningsprogram med undervisning og refleksjonsoppgaver. Programmet inneholder 8 gruppeveiledninger og er med ukrainsk tale og norske undertekster. Dette programmet styrer kommunen selv mht tidspunkt kommunen ønsker å gjennomføre programmet
  • Live undervisning  og refleksjonsoppgaver på ukrainsk. Programmet inneholder 5 gruppeveiledninger (ref. endring ved forskrift 9. juni 2023 nr. 831) med bl.a. videointervjuer fra Likestillingssenteret, Barnevernet, Alternativ til Vold mm. Dette programmet gir kommunen 100 % avlastning. Kommunens flyktninger får innlogg til undervisningen og vår ukrainske psykolog gjennomfører opprop. Hvis det er ønskelig at foreldrene skal få undervisningen samlet i kommunen, er det også mulig.
 

Inkludert i programmene er Barnas Plattforms verktøy som bidrar til å forebygge psykososiale vansker blant barn og unge. Hør gjerne om erfaringene fra en ukrainsk mor som tok i bruk disse verktøyene ved ankomst til Norge:

Ønsker du skriftlig informasjon om programmene samt info om priser? Ta kontakt med birgit@barnasplattform.no eller telefon 92030980.

Les gjerne erfaringer fra kommuner som har tatt programmet i bruk: