Flyktninger

Lovpålagt, nett-og kunnskapsbasert foreldreveiledningsprogram til ukrainske flyktninger

I mer enn 16 år har Barnas Plattform bidratt til at barn i Norge har vokst opp med god psykisk helse. På oppfordring har vårt fag-team samskapt et program spesifikt for ukrainske foreldre og barn, i samhandling med flere norske kommuner.

Det er i veiledningen vektlagt å formidle om både forskjeller og likheter i kulturene, lovverket samt foreldrenes rolle i Ukraina og Norge. Hverdagsverktøyene fra Barnas Plattform er bl.a. beskrevet i en forskningsrapport fra Universitetet i Sørøst-Norge:

Verktøyene har den ønskede effekt basert i å gi foreldre konkrete verktøy som er lett å bruke i arbeidet med å utvikle og styrke barns psykiske helse som kan ha stor betydning i barnets videre utvikling.

Ønsker deres kommune mer info om programmet ta kontakt på mail: birgit@barnasplattform.no

Få et innblikk i foreldreveiledningsprogrammet:

Her følger tilbakemeldinger fra kommuner som har tatt programmet i bruk. Programmet gjennomføres like godt i små som i større grupper.

Hvordan har det vært å praktisk gjennomføre programmet?

«Selve programmet er enkelt å bruke. De som deltok på kurset kjente hverandre ikke så godt, så i tilfeller der de var sjenerte for å dele tankene sine en-til-en, tok    vi det opp som en gruppediskusjon. I dette tilfellet var deltakerne veldig villige til    å engasjere seg i å dele ideer. Det er veldig viktig at disse tingene diskuteres på et språk som deltakerne forstår. Og at kurset i utgangspunktet undervises av fagfolk.  I tillegg kommer ikke bare fagfolk, men også menneskene selv, som en gang integrerte seg i landet. På denne måten undervises kurset ikke bare i tørr teori, men også ved å dele personlig erfaring, det vil si at folk vet hva de snakker om, fordi de har opplevd det selv. Og dette er veldig viktig, det er et tilnærmingsbånd.»  fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff                           

Bø i Vesterålen

Hva er deres vurdering av innholdet i programmet?

«Temaene for programmet er svært relevante. De første temaene ble veldig godt mottatt. De tok temaet «følelser» veldig negativt, fordi det berørte deres mest smertefulle sted, nesten alle gråt bare lyttende og ønsket ikke å kommunisere etterpå. Senere kom det en oppfatning om at når to programledere bare sitter og prater med hverandre, er det litt kjedelig. De siste 3 temaene var imidlertid veldig motiverende, deltakerne tok dem entusiastisk imot, diskuterte dem villig og aktivt. Deltakere sa at de fikk veldig nyttig informasjon fra hele kurset. Min mening fra det jeg har sett, tror jeg at dette kurset ikke bare kan undervises til flyktninger med barn, men også til personer uten barn. Fordi det er en introduksjon til norsk kultur, snakker den om integrering og dens utfordringer. Dette er den psykologiske støtten som flyktninger mangler så mye.»

Bø i Vesterålen

 

Hva er deres vurdering av innholdet i programmet?

«Veldig bra å gå igjennom de forskjellige temaene, da dette er noe som står sterkt i Norge, og som andre kulturer kanskje ikke vet om eller praktiserer selv. Syntes det er godt at dere tar med synsvinkler fra både norsk og ukrainsk side, sånn at vi kan se det i kontrast. Det gjør at vi som holder kurset får et innblikk i ukrainsk kultur, og kan forstå flyktningene bedre på visse områder.»

Hva er deres vurdering av innholdet i programmet?

«Synes det er veldig bra at mennesker som selv har opplevd krigen og som kjenner kulturene både i Ukraina og Norge har samtaler seg imellom. Lærerikt for undertegnede med tanke på kulturforskjeller, og dette danner noen fine diskusjoner mellom meg og de ukrainske foreldrene.»

Anbefaler du andre kommuner å ta programmet i bruk?

«Jeg anbefaler gjerne programmet til andre kommuner. Det er særlig til nytte i tider hvor man ikke har stor kapasitet blant ansatte til å planlegge og gjennomføre foreldreveiledning på annen måte. En fordel med programmet er at den dekker alle lovpålagte temaer. Jeg opplevde dessuten at deltakerne synes det var spesielt interessant når det var 2 stk. fra Ukraina som snakket og som sammenlignet norsk samfunn og kultur, med eget land og egne erfaringer. Det var også rom for latter og humor, da noe opplevdes som satt på spissen.»

Anbefaler du andre kommuner å ta programmet i bruk?

«For oss små kommuner rundt om i Norge som eventuelt ikke har personer som er sertifiserte til å gjennomføre foreldreveiledning, eller at de personene som har disse kursene ikke har ledig tid, er dette et ypperlig verktøy å bruke. Vi får gått igjennom de viktigste temaene, i tillegg får flyktningene noen enkle verktøy de kan ta i bruk sammen med sine barn for å gjøre hverdagen litt lettere.»    ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff