Vårt mål er å legge til rette for at alle barn vokser opp
med en god selvfølelse og selvtillit!

82 % av barna har opplevd positive endringer etter kurset.

I 2008 startet sosial entreprenør Birgit Semundseth testing av verktøy som hadde som mål å bidra til utvikling av god selvfølelse og selvtillit hos barn. Verktøyene ble etter hvert til et 2 timers kurs kalt Barnas Plattform.

Barnas Plattform bygger på prinsipper og teknikker som er utviklet innen områdene positiv psykologi, mental trening og helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge. Barnas Plattform er utviklet med innspill og i samarbeid med psykologer, helsesøstre, barnevernspedagoger, lærere og barnehagepedagoger. 

I dag tilbyr vi fire forskjellige kurs og foredrag: Kurs for foreldre, foreldreforedrag arrangert av FAU/SU, kurs for personell i barnehager og kurs for lærere. Disse er tilgjengelig via sertifiserte kursledere rundt omkring i landet. 

Vi ble i slutten av 2017 en del av FERD sin portefølje, og vi er stolte over å være samarbeidspartnere med Norsk Fosterhjemsforening, Mobbeombudet i Troms, Mobbeombudet i Oslo og Barnevernet i Sande kommune.

99 % bruker verktøyene seks måneder etter kurset.

Verktøyene i Barnas Plattform kjennetegnes av tre ting: De er enkle å bruke, tar kort tid å gjennomføre (maks 10 minutter daglig) og de gir gode resultater.

I samarbeid med Mobbeombudet i Troms og Oslo har vi gjennomført pilotprosjekter, med utgangspunkt i barn som har vært utsatt for mobbing. Vi har også gjennomført et pilotprosjekt i samarbeid med Helsesøstertjenesten i Frogn Kommune med utgangspunkt i barn som var bekymret, engstelig, nedstemt og deprimert.  

Les mer om de gode resultatene i FERD sin resultatrapport.