Vårt mål er å bidra til at alle barn vokser
opp med en god psykisk helse!

82 % av barna har opplevd positive endringer etter kurset.

I 2007 startet sosial entreprenør Birgit Semundseth utprøving av verktøy som hadde som mål å bidra til at alle barn vokser opp med en god psykisk helse. Sentralt i Barnas Plattform er utvikling og vedlikehold av barns selvfølelse og selvtillit, i samspill med deres foreldre. Verktøyene ble etter hvert grunnlaget til foreldrekurset kalt Barnas Plattform.

Barnas Plattform bygger på prinsipper og teknikker som er utviklet innen områdene positiv psykologi, mental trening, helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge samt nyere utviklings- og samspillspsykologi. Kurset er utviklet med innspill fra og i samarbeid med psykologer, helsesykepleiere, barnevernspedagoger, lærere og pedagoger i barnehager. 

I dag tilbyr vi fire forskjellige kurs og foredrag: Kurs for foreldre, foreldreforedrag arrangert av FAU/SU, kurs for personell i barnehager og kurs for lærere. Disse er tilgjengelig via nett og via sertifiserte kursledere over hele landet. 

Barnas Plattform ble i slutten av 2017 en del av FERD sin portefølje av sosiale entreprenører.

Over 90% bruker verktøyene seks måneder etter kurset.

Verktøyene i Barnas Plattform kjennetegnes av tre ting:

1. De er enkle å bruke 2. Tar kort tid å gjennomføre (maks 10 minutter daglig) 3. De gir svært gode resultater

Les hvordan foreldre og fagpersonell beskriver resultatene her.

Siden 2013 og frem til 2020 er det gjennomført 8 systematiske forskningsstudier knyttet til Barnas Plattforms faglige grunnlag og selve verktøyene. Det har vært brukt både kvalitative og kvantitative metoder i studiene. Målsetting med studiene har vært å utforske foreldrenes erfaringer og bruk av verktøyene. Den forskningsbaserte kunnskapsutviklingen har vært gjennomført for å evaluere effekten av Barnas Plattform faglige grunnlag samt effekter av de ulike verktøyene som benyttes i programmet. Forskningsresultatene gir generaliserte forskningsmessige resultater og effekter basert i empiriske undersøkelser av programmet over 8 år. Dette, sammen med at Barnas Plattform benytter teknikker som støttes av både litteraturgjennomgang og ulike studier og metastudier, gjør at Barnas Plattform kan omtales som å ha forskningsmessig evidens. Les mer.