Vårt mål er å bidra til at alle barn vokser
opp med god psykisk helse!

87% av foreldrene så positive endringer etter bruk av verktøyene eller foreldrene brukte verktøyene rent forebyggende.

I 2007 startet sosial entreprenør Birgit Semundseth utprøving av verktøy som hadde som mål å bidra til at alle barn vokser opp med god psykisk helse. Sentralt i Barnas Plattform er utvikling og vedlikehold av barns selvfølelse og selvtillit, i samspill med deres foreldre. Verktøyene ble etter hvert grunnlaget til foreldrekurset Barnas Plattform.

Barnas Plattform bygger på prinsipper og teknikker som er utviklet innen områdene positiv psykologi, mental trening, helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge samt nyere utviklings- og samspillspsykologi. Kurset er utviklet med innspill fra og i samarbeid med psykologer, helsesykepleiere, barnevernspedagoger, lærere og pedagoger i barnehager. 

I dag tilbyr vi forskjellige kurs og foredrag: Kurs for foreldre, foreldreforedrag arrangert av FAU/SU samt kurs for personell i barnehager. Disse er tilgjengelig via nett og via sertifiserte kursledere.

Barnas Plattform ble i slutten av 2017 en del av FERD sin portefølje av sosiale entreprenører

95 % foreldrene ønsker å anbefale kurset til andre foreldre.

Verktøyene i Barnas Plattform kjennetegnes av tre ting:

1. De er enkle å bruke 2. Tar kort tid å gjennomføre (maks 10 minutter i hverdagen) 3. De gir svært gode resultater

Les hvordan foreldre og fagpersonell beskriver resultatene her.

Siden 2013 og frem til 2022 er det gjennomført 9 systematiske forskningsstudier knyttet til Barnas Plattform sitt faglige grunnlag og selve verktøyene. Det har vært brukt både kvalitative og kvantitative metoder i studiene. Målsetting med studiene har vært å utforske foreldrenes erfaringer og bruk av verktøyene. Den forskningsbaserte kunnskapsutviklingen har vært gjennomført for å evaluere effekten av Barnas Plattform faglige grunnlag samt effekter av de ulike verktøyene som benyttes i programmet. Forskningsresultatene gir generaliserte forskningsmessige resultater og effekter basert i empiriske undersøkelser av programmet over 9 år. 

I 2021 ble Brønnøy kommune og Barnas Plattform utvalgt av Nordland Fylkeskommune til et unikt folkehelseprosjekt: Alle foreldre
i kommunen, med barn 2–12 år, fikk tilgang til foreldrekurset. Universitetet i Sørøst-Norge har i en forskningsrapport formidlet resultatene.

Utdrag fra rapporten: Verktøyene har den ønskede effekt basert i å gi foreldre konkrete verktøy som er lett å bruke i arbeidet med å utvikle og styrke barns psykiske helse som kan ha stor betydning i barnets videre utvikling. Programmet som Barnas Plattform tilbyr, er enkelt å bruke og kan gjennomføres digitalt i litt over en time. 

Les hele forskningsrapporten her