Barnas Plattform AS

Barnas Plattform er en sosial entreprenør som jobber for at alle barn skal vokse opp med god psykisk helse.

Selskapet er et ideelt AS som ikke tar ut utbytte. 

Org. nr. 915 850 510

post@barnasplattform.no