Forskningsbasert kunnskap om Barnas Plattform

Barnas Plattform (BP) ble etablert i 2007 med utprøvinger og evalueringer av hverdagsverktøy blant familier med barn i Norge. Målet er å bidra til at barn vokser opp med en god psykisk helse gjennom å gi foreldre økt og praktisk rettet foreldrekompetanse. Sentralt er styrking av selvfølelse og selvtillit blant barn i samspill med sine foreldre. Det vektlegges hvordan fremme psykisk helse, glede og mestring blant barn og foreldre, samt hvilke betingelser som er nødvendige for å gi trygghet og skape en best mulig utvikling for barna. Hverdagsverktøyet i BP fokuserer på å fremme kompetanse, samt bygge og konsolidere styrker i den sosio-emosjonelle kompetansen hos både barn og foreldre. Barndom og unge år regnes for å utgjøre en særlig viktig periode for å bygge psykiske, sosiale og andre helsemessige ressurser som kan bidra til en mest mulig positiv tilpasning til omgivelsene – både her og nå, og for livet som kommer. Positive opplevelser skaper et grunnlag for å mestre utfordringer på senere utviklingstrinn og bidrar til utvikling av varige personlige ressurser.

Det faglige og vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for BP bygger på tre fagområder: Les mer.

2024 – The Children`s Platform: A parenting course for developing and maintaining children`s self-esteem and self-confidence – Parental perceptions of its use 

2023 – Styrking av resiliens hos ukrainske barn. Rapport som inneholder notat fra VID

2022 – Forskningsrapport fra Universitetet i Sørøst-Norge: Evaluering av bruk av nettkurset fra Barnas Plattform i Brønnøy Kommune

Utdrag fra rapporten: Verktøyene har den ønskede effekt basert i å gi foreldre konkrete verktøy som er lett å bruke i arbeidet med å utvikle og styrke barns psykiske helse som kan ha stor betydning i barnets videre utvikling. Programmet som Barnas Plattform tilbyr, er enkelt å bruke og kan gjennomføres digitalt i litt over en time. Dette er funn som holdes frem i de nevnte studier og som kan legges til grunn når offentlige og frivillige organisasjoner vurderer om Barna Plattform kan være aktuelt å benytte.    Les mer.

2020 – Forskningsbasert kunnskap om Barnas Plattform

2018 – Studie om brukertilfredshet i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse – RBUP Øst og Sør

2018 – Pilotstudie i samarbeid med Mobbeombudet i Oslo

2017 – Pilotstudie i samarbeid med Mobbeombudet i Troms og Finnmark      

2017 – Studie om brukertilfredshet i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse – RBUP Øst og Sør  

2016 – Studie om brukertilfredshet: 82 familier har registrert egne praksiserfaringer

2015 – Studie i samarbeid med Helsesykepleiertjenesten i Frogn Kommune

2013 – Studie i samarbeid med Adopsjonsforum

2013 – Faglig og vitenskapelig grunnlag om Barnas Plattform

Det faglige og vitenskapelige grunnlaget for rådene og verktøyene i Barnas Plattform er skrevet av Ragnhild Bang Nes, psykolog PhD og Gunvor Marie Dyrdal, psykolog PhD.