Forskningsbasert kunnskap om Barnas Plattform

Barnas Plattform (BP) ble etablert i 2007 med utprøvinger og evalueringer av hverdagsverktøy blant familier med barn i Norge. Målet er å bidra til at barn vokser opp med en god psykisk helse gjennom å gi foreldre økt og praktisk rettet foreldrekompetanse. Sentralt er styrking av selvfølelse og selvtillit blant barn i samspill med sine foreldre. Det vektlegges hvordan fremme psykisk helse, glede og mestring blant barn og foreldre, samt hvilke betingelser som er nødvendige for å gi trygghet og skape en best mulig utvikling for barna. Hverdagsverktøyet i BP fokuserer på å fremme kompetanse, samt bygge og konsolidere styrker i den sosio-emosjonelle kompetansen hos både barn og foreldre. Barndom og unge år regnes for å utgjøre en særlig viktig periode for å bygge psykiske, sosiale og andre helsemessige ressurser som kan bidra til en mest mulig positiv tilpasning til omgivelsene – både her og nå, og for livet som kommer. Positive opplevelser skaper et grunnlag for å mestre utfordringer på senere utviklingstrinn og bidrar til utvikling av varige personlige ressurser.

Det faglige og vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for BP bygger på tre fagområder: Les mer.

2013 – Faglig og vitenskapelig grunnlag om Barnas Plattform

Det faglige og vitenskapelige grunnlaget for rådene og verktøyene i Barnas Plattform er skrevet av Ragnhild Bang Nes, psykolog PhD og Gunvor Marie Dyrdal, psykolog PhD.

2013 – Studie i samarbeid med Adopsjonsforum

2015 – Studie i samarbeid med Helsesykepleiertjenesten i Frogn Kommune

2016 – Studie om brukertilfredshet: 82 familier har registrert egne praksiserfaringer

2017 – Studie om brukertilfredshet i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse – RBUP Øst og Sør  

2017 – Pilotstudie i samarbeid med Mobbeombudet i Troms og Finnmak      

2018 – Pilotstudie i samarbeid med Mobbeombudet i Oslo

2018 – Studie om brukertilfredshet i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse – RBUP Øst og Sør

2020 – Til fagfellevurdering:

Handulle, I., Semundseth, B., Kim, H.S. & Karlsson, B. (2020).

«The Children’s Platform: A parenting course for developing and maintaining children’s self-esteem and self-confidence – Finding from descriptive study”. In review Nordic Social Work Research, 2020.