Rapport/forskning

Alvorlig jente leker

Pilotprosjekt i samarbeid med Mobbeombudet i Oslo og Barnas Plattform

Evaluering fra foreldre, fire måneder etter kursdeltakelse i Barnas Plattform.

Gutt sitter alene i smug

Pilotprosjekt i samarbeid med Mobbeombudet i Troms fylke og Barnas Plattform

Evaluering fra foreldre, fire måneder etter kursdeltakelse i Barnas Plattform.

Far blåser bobler med to døtre

Brukerundersøkelse 2018

100 familier ble intervjuet 6 måneder etter deltakelse på Barnas Plattformkurset
Far og datter klemmer

Brukerundersøkelse 2017

100 familier ble intervjuet 6 måneder etter deltakelse på Barnas Plattformkurset
Tre søsken smiler

Registrert nytteverdi

Les hvordan 82 familier beskriver nytteverdien ved bruk av Barnas Plattformverktøyene
Glade barn i ring

Rapport: Styrking av barns selvfølelse og selvtillit

Rapporten er et samarbeid med Helsesøstertjenesten i Frogn kommune og viser svært gode resultater hvor barn som var bekymret, engstelig, nedstemt og deprimert ble inkludert.

Glade barn i barnehage

Prosjekt med Adopsjonsforum våren/høsten 2013

Les også rapporten som viser svært gode resultater, hvor 7 adoptivbarn fikk styrket sin selvfølelse og selvtillit. Prosjektet er gjort i samarbeid med foreldre og deres barn i Adopsjonsforum.

Barn som tegner

Barnas plattform – vitenskaplig grunnlag

Det vitenskapelige grunnlaget for rådene og verktøyene i Barnas Plattform er skrevet av Ragnhild Bang Nes, psykolog PhD og Gunvor Marie Dyrdal, psykolog PhD.