Rapport/forskning som viser effektene ved bruk av Barnas Plattform

Registrerte effekter

Les om de dokumenterte effektene ved bruk av Barnas Plattformverktøyene.
Tre søsken smiler
Glade barn i ring

Rapport: Styrking av barns selvfølelse og selvtillit

Rapporten er et samarbeid med Helsesøstertjenesten i Frogn kommune og viser svært gode resultater hvor barn som var bekymret, engstelig, nedstemt og deprimert ble inkludert.

Prosjekt med Adopsjonsforum våren/høsten 2013

Les også rapporten som viser svært gode resultater, hvor 7 adoptivbarn fikk styrket sin selvfølelse og selvtillit. Prosjektet er gjort i samarbeid med foreldre og deres barn i Adopsjonsforum.

Glade barn i barnehage
Barn som tegner

Barnas plattform – vitenskaplig grunnlag

Det vitenskapelige grunnlaget for rådene og verktøyene i Barnas Plattform er skrevet av Ragnhild Bang Nes, psykolog PhD og Gunvor Marie Dyrdal, psykolog PhD.