Eli B. Lofthus smiler

Eli Bringeland Lofthus

Eli B. Lofthus
Eli B. Lofthus

Jeg heter Eli Bringeland Lofthus, gift og mor til 3 voksne gutter, farmor til 3 barnebarn. Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier og har videreutdannelse i pedagogikk, sosiale nettverk, rus og psykiatri. Jeg liker å jobbe med mennesker, og har mye erfaring fra spesialisthelsetjenesten og akutteam i psykiatrien, sykehus, sykehjem, barnevern, rusomsorgen, psykisk utviklingshemmede, rehabilitering og undervisning.

Hvorfor jeg jobber i Barnas Plattform som kursleder:

I mitt arbeid med mennesker har jeg fått erfare mange triste konsekvenser av

det å ha dårlig selvbilde og lite/dårlig nettverk. Derfor ble jeg veldig begeistret for verktøyene BP bruker for nettopp å styrke selvfølelsen/ selvtilliten hos barn og voksne.

Jeg synes det er fantastisk å få lov til å jobbe for at foreldre skal bli styrket i sin foreldrekompetanse; bli tryggere på det å være foreldre. Kurset vil forebygge en dårlig utvikling for barnet og familien som helhet. Samtidig viser tilbakemeldinger fra kursdeltagere at barn med svært vanskelige og komplekse problemstillinger har fått et bedre liv etter at familien har lært seg disse 4 verktøyene.

Det å være med å gi familien gode opplevelser sammen og at de får sterk tilknytning til hverandre, er noe av det jeg ønsker å jobbe for. Det å være fornøyd med seg selv og bli glad i andre henger nøye sammen. Det å bringe fred inn i familier og fellesskap er blant annet å se det gode i hverandre.

Har du noen spørsmål kan du gjerne ta kontakt med meg på min Facebookside.