Rina Nicolaisen smiler

Rina Nicolaisen

Rina Nicolaisen
Rina Nicolaisen

Litt om meg:

Mitt navn er Rina Nicolaisen, og jeg bor på et småbruk på Ljønes i Bodø Kommune. Her bor jeg med tre barn, min mann og noen dyr. Jeg er utdannet spesialpedagog, og har i mange år arbeidet i barnehage. I 2012 etablerte jeg mitt eget firma hvor jeg holder kurs med tema som handler om barn og oppvekst, og jeg tilbyr veiledertjeneste til foreldre, barnehager, skoler og fagpersoner. Jeg har mange års erfaring som fostermor til flere barn. På fritiden liker jeg håndarbeid, lesing og være ute i naturen. Jeg engasjerer meg gjerne i saker som har med barn og oppvekst å gjøre.

Hvorfor jeg er en engasjert kursleder:

I min jobb som spesialpedagog har jeg møtt barn som har strevd med å finne seg tilrette sammen med andre barn. God selvfølelse og selvtillit er noe av det jeg har arbeidet med i mange år. Både når det gjelder hos barn som opplever å ha det dårlig med seg selv, og i forhold til forebygging. Med god selvfølelse og selvtillit hos barn og unge får vi TRYGGE og REFLEKTERTE barn og ungdommer.

Trygge – fordi de har det godt med seg selv og kan gjøre kloke og gode valg.

Reflekterte – fordi de har overskudd til å ta innover seg verden som ligger foran dem.

Barnas Plattform og de fire verktøyene er virkelig et hjelpemiddel jeg har sett fungerer hos barn.

Jeg har selv tatt i bruk verktøyene hjemme, og har gjort positive erfaringer. Jeg ønsker at så mange som mulig skal få kjennskap til dette, OG jeg tenker at fosterforeldre vil kunne ha stor nytte av dette kurset når de gir omsorg for fosterbarn.

Jeg er stolt over å kunne si at jeg holder kurs for Barns plattform, og jeg gleder meg til å dele verktøyene med dere foreldre! Et verktøy som krever så lite av oss voksne, men som har så utrolig god effekt!

Velkommen til kurs med meg!

Har du noen spørsmål kan du gjerne ta kontakt med meg på min Facebookside.