Therece Mørch smiler

Therece Mørch

Therece Mørch
Therece Mørch

Jeg er født i Odda i 1965. Min oppvekst hadde jeg på Eidsvoll Verk. Jeg havnet etterhvert på Hamar, på et lite gårdsbruk. Her har mine tre flotte barn vokst opp, sammen med ti hester, minigrisen Fantorangen og en flokk med kaniner.

I 2005 etablert jeg en Inn På Tunet Gård (Grønn Omsorg), med mestring og selvfølelse i fokus. Her jobber jeg med besøkende fra forskjellige etater i kommunen, Sykehus Innlandet, Mental helse og privat personer. Det er barn, ungdom og voksne. En fantastisk og givende jobb. Jeg føler meg utrolig privilegert, som får lov til å tilby gården min, som arena for disse fantastiske menneskene. Jeg har holdt på med dette i 17 år. Jeg har fått anerkjennelse for jobben jeg gjør og har sett barn vokse seg trygge og selvstendige gjennom et opphold på gården.

Hvorfor jeg er en engasjert kursleder: Gjennom mitt arbeid med barn, så har jeg sett hvor viktig det er med trygge rammer, forutsigbarhet og god selvfølelse. Dette styrker barnet i hjemmet, på skolen, i aktiviteter og blant venner. Vi opplever alle hva ros og gode ord gjør med oss. Hvor enklere dagen eller jobben blir med god motivasjon. Det å bli sett og akseptert for den vi er er veldig viktig. Mange sliter med dårlig selvfølelse. Samfunnet er fult av forventninger til oss om hvem vi skal eller burde være. Ikke alle er trygge på den de er eller valgene de tar. Gode rollemodeller tidlig i livet er viktig. Vi som foreldre kan gjennom handling og ord gi barna våre det de trenger, for å mestre utfordringer på skolen, i ungdommen og senere i livet.

Jeg har lenge ønsket å formidle til foreldre hvor viktig det er at vi ser barna våre og tar dem på alvor. Dette gjør Barnas Plattform. Gjennom enkle verktøy, viser Barnas Plattform hvordan vi kan øke barnas selvtillit og selvfølelse. Gjennom samtale med leder Birgit Semundseth og kursdeltagelse, ble jeg overbevist om at dette konseptet er veldig bra. Det å bygge en god selvfølelse i ung alder, gir deg en god plattformen senere i livet.

Har du noen spørsmål kan du gjerne ta kontakt med meg på min Facebookside.