Hva er Barnas Plattform?

Barnas Plattform er et 2 timers foreldrekurs hvor foreldre får enkle verktøy som brukes ved middagsbordet og i forbindelse med legging.

Far og datter klemmer
Med verktøyene legger du til rette for at ditt barn opprettholder et godt selvbilde!

Hvem er kurset for?

Alle foreldre forventes å ha nytte og glede av våre kurs.​

Kurset er like effektivt for foreldre som har barn uten problemer, som til foreldre som har barn som strever.

Nyhet: Ved å bruke våre enkle verktøy, kan foreldre legge til rette for at deres barn opprettholder et godt selvbilde! På denne måten kan foreldre være med å forebygge mulige utfordringer når barnet skal begynne på ungdomsskolen.

Barnas Plattform har en klar forebyggende effekt! 

Oppfølging

Etter kurset får alle foreldre videomailoppfølging som både gir «kom i gang læring» og ny kunnskap. Etter tre måneder blir du fulgt opp av din kursleder for registrering av erfaringer og resultater.

Kurset er for foreldre som har barn fra 3-12 år.