Elin Ingilæ Holand

Elin Ingilæ Holand

Elin Ingilæ Holand
Elin Ingilæ Holand
Jeg heter Elin Ingilæ Holand, jeg er 44 år, gift og har 6 barn i alderen 9-17 år. Jeg bor i Kjøllefjord.

Jeg jobber som markedskonsulent i fiskeriavisen Kyst og Fjord. Men har tidligere jobbet flere år i trygdeetaten og i skoleverket.

Jeg er sertifisert coach og jeg er kursleder i Barnas Plattform.

Som 6 barns mamma har jeg erfart og lært hvilke utfordringer hverdagen kan by på for både barn og foreldre. Med en grunnleggende god selvfølelse mener jeg at mange vil være mye bedre rustet til å møte livets utfordringer på en god måte.

Barnas Plattform har helt unike verktøy som foreldre kan bruke i hverdagen for å styrke barnas selvbilde og selvtillit! Dette er verktøy som brukes daglig, de tar kort tid og det har dokumentert effekt hos barn.

Jeg er brennende opptatt av at alle barn skal få utvikle seg til glade, trygge og sterke individer! Derfor valgte jeg å bli kursleder, slik at jeg kan lære også deg disse enkle verktøyene, som er med på å opprettholde og styrke ditt barns selvfølelse og selvtillit.

Jeg håper å se deg på kurs hos meg – velkommen!