Tove Winther smiler

Tove Winther

Tove Winther
Tove Winther

Jeg heter Tove, har to barn, et barnebarn, og samboer.
Er utdannet barnehagelærer, arbeider som pedagogisk leder i barnehage, har og noen års erfaring som styrer. Videreutdanning i endringsledelse, og er sertifisert kollegaveileder i Marte Meo
Har verv som leder/sensor i en fagprøvenemd, barne og ungdomsarbeider faget.
18 års erfaring fra barnehage har det blitt så langt, og det har vært en reise i møte med små og store mennesker, som alle trenger å bli møtt med anerkjennelse og følelse av å bety noe.
Vi har et stort ansvar i barnas hverdag, vi skal sammen med barna møte motgang og medgang, vi skal sammen være med barna i livet her og nå, og samtidig forberede dem på livet videre.

Hvorfor er jeg engasjert kursleder:

Jeg er opptatt av barns oppvekst og utvikling, at det skjer i trygge former og at de tilbakemeldinger barn får gir dem mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv.
Det er så viktig med tidlig innsats og forebygging, og det skal skje i samarbeid med foreldre og ansatte i barnehage og skole. Utrygghet, mobbing og krenkelser har ofte utspring i lav selvfølelse og selvtillit, men sammen kan vi hjelpe barna til en bedre hverdag. Jeg ser frem til å møte dere på kurs, der jeg kan formidle og hjelpe dere i gang med verktøyene Barnas Plattform representerer. Jeg tror disse gode verktøyene kan være de nøklene som låser opp det som har låst seg samtidig som de fungerer så godt rent forebyggende.
Sammen skal vi styrke barn slik at de kan møte dagene som kommer med god selvfølelse og selvtillit!

Har du noen spørsmål kan du gjerne ta kontakt med meg på min Facebookside.