Foreldrekurs som gir barn god selvfølelse og selvtillit!

Om kurset

Barnas Plattform er et 2 timers foreldrekurs, hvor foreldre lærer 4 enkle verktøy som brukes sammen med barna ved middagsbordet og i forbindelse med legging (tar maksimalt 10 minutter om dagen). Verktøyene styrker og opprettholder en god selvfølelse og selvtillit hos barn. Inkludert i kurset er appen «God selvfølelse og selvtillit NÅ».

Etter kurset får alle foreldre videomailoppfølging som både gir «kom i gang læring» og ny kunnskap. Etter 3 måneder blir du fulgt opp av din kursleder med hensyn på registrering av erfaringer og resultater.

Kurset er for foreldre som har barn fra 3-12 år.

OBS: Verktøyene virker like bra forebyggende som «reparerende.»

Glade barn bak et tre

Verktøyene i kurset kjennetegnes av at de er enkle å bruke, tar maksimalt 10 minutter om dagen og at de gir gode resultater!

Effekt av verktøyene:

Verktøyene gagner barnet, familien og samfunnet gjennom utvikling av barns:

– Indre styrke/resiliens (håndtere motstand/utfordringer)
– Trygghet (som eksempelvis gjør at barn tør å ta gode valg i sin hverdag)
– Trivsel, harmoni og evne til å skape gode relasjoner
– Mestringstro og mestringsglede

Kort oppsummering av verktøyene:

1. Middag-samtalen:
Spørsmålet ved middagsbordet som bidrar til opparbeiding av et hensiktsmessig og positivt fokus i hverdagen.

2. Tre minutters massasjen:
Massasjen, som skaper gode følelser hos voksne og barn, en kilde til nærhet mellom foreldre og barn og en rutine som fremmer innsovning hos barnet

3. Positiv bekreftelse:
Styrking av selvfølelsen. En metode som forsterker og fremhever det som er bra hos barnet. Barnet får i tillegg trening i å formidle foreldres gode egenskaper, et verktøy som kan bidra til at barnet utvikler evnen til å skape gode relasjoner gjennom hele livet.

4, Auditiv trening:
Når barnet har lagt seg spilles «de gode ordene» via en spesiallaget app som styrker og opprettholder barns selvfølelse og selvtillit. «De gode ordene» inneholder hensiktsmessige tankemønstre og selvsnakk som hjelper barnet å velge ressursbyggende tanker og selvsnakk.

Foreldre registrerer anonymt sin grad av tilfredshet etter kurs via spørsmålet:I hvor stor grad opplever du kursets innhold som nyttig/relevant?

  • Svært nyttig: 2050 stykker
  • Nyttig: 775 stykker
  • Passe nyttig: 64 stykker
  • Lite nyttig: 2 stykk
  • Ikke nyttig: 0 stykker

Eksempler på kommentarer fra foreldre:

«Alle foreldre burde høre dette kursets innhold»

«Nyttig med enkle verktøy i hverdagen, blir spennende å ta i bruk»

«Veldig fint at det er så konkret»

«Tror det er nyttig for alle, uansett om man har problemer eller ikke. Både for barna og oss voksne.»

«Fikk meg noen aha-opplevelser»

«Spennende, bevisstgjøring, lærerikt»

Hør helsesøsters erfaring med gutt på ni år som var nedstemt og slet etter sykdom:

Barn med helsesøster

Hør fars tilbakemelding om sin jente som var redd, engstelig og bekymret.

Redd jente gjemmer seg under dynen