Tilbakemeldinger fra fagpersonell

Flere barn leker med store såpebobler i skolegården

Rektoren

«Heim – skule er eit satsingsområde for Kaupanger skule. Me ønskjer at foreldra skal ha forventningar til oss samstundes som me må få lov til

Les mer »