Tilbakemeldinger fra fagpersoner

Hva mener forskjellige fagpersoner om Barnas plattform?

Les gjerne hvordan forskjellige fagpersoner evaluerer og anbefaler Barnas plattform:

Rektoren

«Heim – skule er eit satsingsområde for Kaupanger skule. Me ønskjer at foreldra skal ha forventningar til oss samstundes som me må få lov til

Les mer »