Barnas Plattform bidrar til:

Bygging av god psykisk helse – fra tidlig alder!

Barnas Plattform er et foreldrekurs hvor målet er å bidra til at barn vokser opp med en god psykisk helse gjennom å gi foreldre økt og praktisk rettet foreldrekompetanse. Sentralt er styrking av selvfølelse og selvtillit blant barn i samspill med sine foreldre.

Kurset ble i 2007 utviklet av sosial entreprenør Birgit Semundseth, i samarbeid med psykologer, helsesykepleiere, barnevernspedagoger, lærere og pedagoger i barnehager. Kurset er kunnskapsbasert og kan omtales som å ha forskningsmessig evidens.

I 2021 ble Brønnøy kommune og Barnas Plattform utvalgt av Nordland Fylkeskommune, via Program for folkehelse, til et unikt folkehelseprosjekt. Universitetet i Sørøst-Norge har forsket på innføring av Barnas Plattform-kurset i Brønnøy kommune. 

Praksiserfaring fra en familie i Brønnøy kommune:

"Innsovning tok 2 timer-nå går det på ca. 10 minutter"

               Utdrag fra forskningsrapport fra Universitetet i Sørøst-Norge: