Barnas Plattform bidrar til:

Bygging av god psykisk helse – fra tidlig alder!

Barnas Plattform i kommunen

Barnas Plattform er et foreldrekurs hvor målet er å bidra til at barn vokser opp med en god psykisk helse gjennom å gi foreldre økt og praktisk rettet foreldrekompetanse. Sentralt er styrking av selvfølelse og selvtillit blant barn i samspill med sine foreldre.

Kurset ble i 2007 utviklet av sosial entreprenør Birgit Semundseth, i samarbeid med psykologer, helsesykepleiere, barnevernspedagoger, lærere og pedagoger i barnehager. Kurset er kunnskapsbasert og er tilpasset barn fra 2-12 år.

I 2020 ble Brønnøy kommune og Barnas Plattform utvalgt av Nordland Fylkeskommune, via Program for folkehelse, til et unikt folkehelseprosjekt. ALLE foreldre i kommunen med barn i barnehage og barneskole ble tilbudt deltakelse på et foreldrekurs.

Praksiserfaring fra en familie i Brønnøy kommune:

Innsovning tok 2 timer - nå går det på ca. 10 minutter!

Via barnehagen fikk vi tilgang til Barnas Plattform-kurset, og vi begynte med en gang å bruke verktøyene på vår 6-årige datter. Leggetiden har vært utfordrende for henne, og på vanlige kvelder brukte vi opptil to timer med frem og tilbake etter at vi hadde sagt god natt. Ofte måtte vi komme inn og være sammen med henne til hun sovnet. På slutten av de to timene, var både hun og vi fortvilet – og uttrykk som «NÅ MÅ du legge deg til å sove» ble gjentatt mange ganger. Hun våknet ofte trøtt neste morgen, i tillegg til at våre kvelder ble slitsomme med lite voksentid.

Etter å ha brukt verktøyene i ca. en måneds tid, er kveldene nå helt annerledes!

Jenta vår får nå massasjen og de gode ordene, og sovner vanligvis i løpet av 10 minutter. Det er ingen roping og ut av sengen lenger og hun sovner fornøyd alene på rommet sitt. Dermed har vi voksne fått helt nye kvelder! Datteren vår er nå mer våken om morgenen, og det blir selvsagt lettere å konsentrere seg på skolen når hun kommer uthvilt til klassen.

En annen ting vi merker stor endring på, er at når vi sier noe rosende eller anerkjennende til henne; så tar hun det til seg. Hun tror på oss nå, mens tidligere responderte hun med å si at det ikke var sant…Vi ser at hun er tryggere i seg selv, noe vi er takknemlige for.

Vi føler oss veldig privilegerte som bor i en kommune som gir dette gratis til sine innbyggere. Særlig for barna sin del, men også for oss som foreldre!

Praksiserfaring fra en familie i Brønnøy kommune:

"Innsovning tok 2 timer-nå går det på ca. 10 minutter"

Utdrag fra forskningsrapport fra Universitetet i Sørøst-Norge i forbindelse med folkehelseprosjektet i Brønnøy kommune:

87% av foreldrene så positive endringer etter bruk av verktøyene eller foreldrene brukte verktøyene rent forebyggende

89% av foreldrene ønsker å fortsette og bruke verktøyene i hverdagen

95% av foreldrene i Brønnøy kommune ønsker å anbefale kurset til andre foreldre!