The Children`s Platform: A parenting course for developing and maintaining children`s self-esteem and self-confidence – Parental perceptions of its use publiseres i Tidsskrift for psykisk helsearbeid nr. 1, 2024

The Children`s Platform: A parenting course for developing and maintaining children`s self-esteem and self-confidence – Parental perceptions of its use 

Publiseres i Tidsskrift for psykisk helsearbeid nr. 1, 2024. 

Artikkelen er basert i forskningsstudier som har undersøkt 200 foreldres erfaringer og evalueringer av deres deltakelse i Barnas Plattform i 2017 og 2018. I artikkelen vil funnene fra de forskningsbaserte studiene bli fremstilt i sin helhet. 

(Handulle, I., Karlsson, B., & Kim, S.)