Barn som tegner

Psykologen og familieterapeuten

”Vi opplever at budskapet ditt i Barnas plattform er viktig og enkelt å forstå – dette vil kunne nå frem til mange foreldre som ønsker å legge til rette for trygge, sterke og fornøyde barn. Vi synes du gir en passe stor dose med undervisning, og du gjør det lett for foreldre å ta metodene i bruk hjemme. Vi anser verktøy og metodene som svært gode for å styrke selvfølelsen hos barn. Det er selvfølgelig mange andre ting en kan gjøre for å styrke barns selvfølelse, men du har plukket ut verktøy som vi mener bidrar til at barn lærer å bekrefte seg selv.

Selvfølelse kommer ikke av seg selv, det må handling til. At foreldre er bevisste på å styrke barna sine, at de hjelper barna å styrke eget selvbilde og etter hvert blir barna bevisste på og kan bekrefte seg selv. Å bekrefte seg selv positivt, er noe av det viktigste foreldre kan lære barna sine. Det vil bidra til et mye lettere liv, enn om barnet ikke klarer å bekrefte seg selv og er avhengig av andres tilbakemeldinger for å føle seg verdifull. Vi ønsker deg lykke til med å nå ut til foreldre med Barnas plattform!”

Laila Larsen, Familieterapeut og Kristin Rylandsholm, Psykolog – Stavanger

Les mer om våre kurs

Psykologen og familieterapeuten

Psykologen og familieterapeuten

”Vi opplever at budskapet ditt i Barnas plattform er viktig og enkelt å forstå – dette vil kunne nå frem til mange foreldre som ønsker å legge til rette for trygge, sterke og fornøyde barn. Vi synes du gir en passe stor dose med undervisning, og du gjør det lett for foreldre å ta metodene i bruk hjemme. Vi anser verktøy og metodene som svært gode for å styrke selvfølelsen hos barn.  Det er selvfølgelig mange andre ting en kan gjøre for å styrke barns selvfølelse, men du har plukket ut verktøy som vi mener bidrar til at barn lærer å bekrefte seg selv. Selvfølelse kommer ikke av seg selv, det må handling til.  At foreldre er bevisste på å styrke barna sine, at de hjelper barna å styrke eget selvbilde og etter hvert blir barna bevisste på og kan bekrefte seg selv. Å bekrefte seg selv positivt, er noe av det viktigste foreldre kan lære barna sine. Det vil bidra til et mye lettere liv, enn om barnet ikke klarer å bekrefte seg selv og er avhengig av andres tilbakemeldinger for å føle seg verdifull. Vi ønsker deg lykke til med å nå ut til foreldre med Barnas plattform!”

Laila Larsen, Familieterapeut og Kristin Rylandsholm, Psykolog – Stavanger