Elev hos helsesøster

Helsesøsteren

«I min jobb som helsesøster i skolehelsetjenesten kommer jeg ofte i kontakt med barn og unge med lav selvfølelse og manglende selvtillit. Mange ungdommer opplever at de ikke mestrer kravene som i økende grad stilles til dem. I tillegg snakker jeg ofte med foreldre som beskriver at familien lever i en svært travel og hektisk hverdag. Ettermiddagene og kveldene preges hos mange av argumentering og masing om rydding og leggetider. Mange ønsker hjelp til å snu en negativ trend og jeg gir ofte råd og veiledning både til barn og foreldre. I mange sammenhenger opplever jeg en mangel på konkrete hjelpemidler eller metoder jeg kan anbefale.

Kurset ”Barnas Plattform” er et spennende verktøy, som etter min vurdering er sammenfallende med de prinsippene vi helsesøstre jobber etter. Vi ser hvor viktig det er å øke barns selvfølelse, men det kan ofte være vanskelig å formidle hvordan foreldrene kan bidra. App-en gjør etter mitt syn dette på en meget god måte. Det samme gjelder spørsmålet man stiller ved middagsbordet og tilbakemeldingen man gir før barnet legger seg. Det kan nesten virke banalt enkelt, men det setter rett og slett teorier vi jobber etter ut i praksis. Fokuser på det som er positivt, da får du mer av det! Forsterk det som er bra ved barnet!

Massering kan skape nye og gode relasjoner mellom foreldre og barn. Relasjonen man skaper i slike sammenhenger tror jeg kan ha virkning langt inn i ungdomstiden. Det handler om å være til stede for hverandre, både fysisk og mentalt. Å massere hverandre kan være en god investering og nyttig bruk av tid. Kurset gir et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres.

Selvet kurset er gjennomarbeidet og enkelt, og jeg tenker at mye av suksessen ligger her. Det er lettfattelig og blir presentert på en praktisk måte av en engasjert og dyktig kursleder. Vi tror på det Birgit sier! Som helsesøster vil jeg ønske dette kurset hjertelig velkommen, og jeg tror det vil være nyttig for alle foreldre!”

Mette Nilsen Hole, Helsesøster i Lunner kommune

Les mer om våre kurs

Helsesøsteren

Helsesøsteren

«I min jobb som helsesøster i skolehelsetjenesten kommer jeg ofte i kontakt med barn og unge med lav selvfølelse og manglende selvtillit. Mange ungdommer opplever at de ikke mestrer kravene som i økende grad stilles til dem. I tillegg snakker jeg ofte med foreldre som beskriver at familien lever i en svært travel og hektisk hverdag. Ettermiddagene og kveldene preges hos mange av argumentering og masing om rydding og leggetider. Mange ønsker hjelp til å snu en negativ trend og jeg gir ofte råd og veiledning både til barn og foreldre. I mange sammenhenger opplever jeg en mangel på konkrete hjelpemidler eller metoder jeg kan anbefale.
Kurset ”Barnas Plattform” er et spennende verktøy, som etter min vurdering er sammenfallende med de prinsippene vi helsesøstre jobber etter. Vi ser hvor viktig det er å øke barns selvfølelse, men det kan ofte være vanskelig å formidle hvordan foreldrene kan bidra. CD-en gjør etter mitt syn dette på en meget god måte. Det samme gjelder spørsmålet man stiller ved middagsbordet og tilbakemeldingen man gir før barnet legger seg. Det kan nesten virke banalt enkelt, men det setter rett og slett teorier vi jobber etter ut i praksis. Fokuser på det som er positivt, da får du mer av det! Forsterk det som er bra ved barnet!
Massering kan skape nye og gode relasjoner mellom foreldre og barn. Relasjonen man skaper i slike sammenhenger tror jeg kan ha virkning langt inn i ungdomstiden. Det handler om å være til stede for hverandre, både fysisk og mentalt. Å massere hverandre kan være en god investering og nyttig bruk av tid. Kurset gir et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres.
Selvet kurset er gjennomarbeidet og enkelt, og jeg tenker at mye av suksessen ligger her. Det er lettfattelig og blir presentert på en praktisk måte av en engasjert og dyktig kursleder. Vi tror på det Birgit sier! Som helsesøster vil jeg ønske dette kurset hjertelig velkommen, og jeg tror det vil være nyttig for alle foreldre!”

Mette Nilsen Hole, Helsesøster i Lunner kommune