Tilbakemeldinger fra barnehagepersonell

Gutt gir leke til barnehagepersonell

1) I hvor stor grad opplever du kursets innhold som nyttig/relevant
30 Svært nyttig
9 Nyttig
0 Passe nyttig
0 Lite nyttig
0 Ikke nyttig
Evt. kommentarer:
Kjøtt på beinet i forhold til «det sårbare barnet» oversiktlige og gode verktøy for å møte barnet på følelser.

2) Hvordan opplevde du kursleders kompetanse og formidlingsevne?
31 Svært god
8 God
0 Passe
0 Dårlig
0 Svært dårlig
Evt. kommentarer:
Formidlet temaet på en god måte. Behagelig å høre på.
Behagelig å høre på.

3) Hva er det viktigste du tar med deg fra kurset i dag?
• Alt er viktig
• Alt er viktig
• Selvfølelsen er nøkkelen til et bra liv.
• At jeg er den viktige rollen i verktøyene.
• Være mer observant, bruke verktøyene i hverdagen
• Positiv og anerkjennende kommunikasjon. Bygging av selvfølelsen. Gi og få positiv tilbakemelding.
• Anerkjennende kommunikasjon
• Den viktige voksenrollen
• Hvor viktig det er å jobbe med de ulike verktøyene med barna. Hvor stor betydning det har for barns hverdag.
• Måten man stiller et spørsmål på
• Bygge videre på de ulike punktene
• Hvordan jobbe videre med tilbakemeldinger til barn og voksne for å styrke selvfølelsen og selvtilliten.
• At dårlig selvfølelse kan endres. At enkle verktøy kan gjøre en betydelig forskjell.
• Være bevist voksen i barnehagen
• Lære barna å fokusere på de positive som har skjedd i løpet av dagen.
• Spørsmålet rundt bordet
• Et positivt fokus smitter. Fremsnakk gode ord og handlinger. Den gode samtalen.
• Gi barna oppmuntrende ord hele tiden.
• Fint med konkrete verktøy som kan brukes hjemme og på jobb.
• Massasje og anerkjennende kommunikasjon
• Massasjen, holde roen og anerkjenne følelser.
• Verktøyene, fremgangsmåten og ideene.
• Syns det var så enkelt å forstå og viktig å bli minnet på. Trenger ikke være så vanskelig.
• Hvordan vi kan bli bedre i samtaler/samspill med barn.
• De ulike øvelsene vi kan bruke.

4) Ønsker du å anbefale kurset til andre foreldre og på den måten hjelpe oss å gjøre kurset kjent?

Samtlige 39 hadde skrevet ja!

5) Kommentarer:
• En del kjente begreper. Godt kurs med praktiske oppgaver.
• Veldig bra, behagelig å høre på deg. Du har en god formidlingsevne.
• Veldig greit verktøy å ta med seg og bruke. Enkelt og greit 😊 både privat og på jobb.
• Takk for flott kurs
• Engasjert og flink foredragsholder
• Veldig nyttige Timer. Takk
• Fint med erfaringer fra praksis- fortellinger.
• Dette var et givende kurs. Mye godt, mye påfyll om selvfølelse og selvbilde.
• Veldig dyktig kursholder, veldig behagelig å høre på. «ufarlig» å sitte å høre på for meg som er engasjert.

Forandringer i klassemiljøet

Foreldre sitter med barnet i mellom seg og smiler

«Jeg tenker «YES» endelig! Godt klassemiljø betyr mer mottakelighet for læring»

«Barnet har snakket mye om dette med å snakke positivt om hverandre og leke felles og inkludere hverandre»

«Veldig bra, det styrker samholdet mellom elevene»

«Gutten vår var tidligere ofte mutt og grinete etter skolen, ofte «sliten». Langt mer positiv nå for tiden»

«Er imponert over arbeidet dere har gjort og ikke minst resultatene dere sitter med i dag. Tidligere var dette ikke en spesielt hyggelig klasse, og det var mye å ta tak i. Gutten vår fortalte nesten daglig om krangling og slåssing. Han trekker seg unna slikt, og lekte ikke så mye med klassekompisene da. I år har vi ikke hørt om en enste episode og nå leker han masse, hver dag. Blid og fornøyd er han også etter skolen. Kudos til dere!»

«Jenta vår har snakket mye om «positiv sladring» som de gjør i klassen»

«Veldig bra, nyskapende og effektivt»

Bestill kurs

Case fra barneskole i Moss

Gutt ved stor jordklode

«Før var det konflikter, negativitet og mangel på samhold og trivsel som preget trinnet. Mye tid ble brukt på å hente elever inn fra friminutt og på å løse konflikter som hadde oppstått.

Det ble mye møtetid med både elever, foreldre og ledelse. Mange elever mistrivdes og manglet motivasjon for læring.

Etter å ha brukt verktøyene systematisk i et år, er det utrolig å se hvor positivt klassemiljøet har blitt. Det er nå naturlig for elevene å si hyggelige ting til hverandre. Det er få konflikter på trinnet, og vi har fått mer tid til å undervise. Trivselen har blitt bedre og elevene er mer motiverte for læring. Elevene har blitt tryggere på å snakke høyt foran klassen og de støtter hverandre når de ser noen synes det er vanskelig. Det er fantastisk å se hvor mye omsorg de viser for hverandre. Det er etablert en «vi-følelse» mellom elevene med et sterkt samhold.

For oss lærere har dette vært en svært god erfaring. Å snu en «problemklasse» til en velfungerende klasse med høy trivsel for både elever og lærere, har gitt oss glede i hverdagen.»

Les mer om våre kurs

Tilbakemelding fra rektor på Eydehavn skole

Edel og Eirin, kursholdere i Barnas Plattform

«Takk for strålende og engasjerende kurs som resulterer i konkrete handlinger hos oss!

De ansatte virker positive og videreutvikler nå en god praksis vi har ifm ART-skolen vi allerede er.

Vi har allerede på morgenmøtene delt noen erfaringer etter bruk i klassen.

Vi har også startet med «ukas kollega» i samme regi som «ukas elev».

(Alle ansatte sier noen positive ord om kollegaen som vi setter på storskjerm på personalrommet)  à Dét vi gjør, er lettere å få andre til å gjøre. Det er også en hyggelig greie for å vise hvordan vi setter pris på hverandre i kollegiet.

Barnas plattform retter fokuset bevisst mot det positive og gjør elever og ansatte flinkere til å se og verdsette alle gode handlinger, som skjer hver dag.

Det vi fokuserer på, får vi mer av! I disse tider konsentrerer vi oss mye om å observere når elever ikke oppfører seg fint mot hverandre, for å iverksette tiltaksplaner. (Ny §9a – psykososialt miljø) Dvs. at vi er på leting etter negativ og krenkende adferd.

Det Barnas Plattform hjelper oss med er den den ekstremt viktige jobben med §9A som handler om å skape et godt psykososialt miljø. 8 verktøy fra BF hjelper lærerne til å skape en positiv adferd blant elevene som resulterer nettopp i det. Vi klarer komme i forkant med gode rutiner/metoder hvor elevene blir bevisst sine handlinger, og lærer hva som skaper et godt læringsmiljø. Slik kan de elevene som bidrar til positivt læringsmiljø få oppmerksomhet. De blir gode rollemodeller for hverandre, og sammen med læreren skaper de det klassemiljøet og det handlingsmønsteret som blir veien til god livsmestring.»

Oddbjørn Osmundsen
Rektor, Eydehavn skole

Les mer om våre kurs

Barnevernskonsulent

Kurs foredrag holdes

Samarbeid med Birgit Semundseth i forbindelse med foreldrekurset som gir verktøy for god selvfølelse og selvtillit hos barn 21.10.14 i Salangen kommune.

Jeg fikk telefon fra helsestasjonen i Salangen om at de hadde vært på foreldrekurs med Birgit Semundseth i Brøstadbotn og at det hadde vært en lærerik kveld og at de ønsket at vi kunne få Birgit hit til kommunen og ha et foreldrekurs her i Salangen. Jeg jobber som tiltakskonsulent i Astafjord barneverntjenesten og har fokus på forebyggende arbeid for barn og unge.

Hele prosessen før kursdagen opplevde jeg Birgit som ei jordnær og imøtekommende dame, alltid blid og hyggelig.

Kursdagen kom og vi gledet oss mye til å møte Birgit og vi var spente på hvor mange foreldre som ville komme på kurset. Det ble fullt hus og

Birgit kom som avtalt og var ei fantastisk dame å møte, blid og positiv.

Hun gjennomførte et viktig tema som omhandlet å gi barna en god selvfølelse og god selvtillit med humor og alvor. Hun engasjerte oss alle som var på kurset, eksemplene hun kom med var gjenkjennbare.

Det viser seg at foreldrene er fornøyd med kursholderen og mange har gitt meg tilbakemelding på at de har startet opp med alle 4 verktøyene de fikk hos Birgit på kurset og det er mange hjem i Salangen som nå spiller CD til kvelds med «de gode ordene».

Dette kurset og ikke minst Birgit anbefales på det sterkeste. Dette er verktøy som er lett å få til i praksis, det er enkelt og gjennomførbart for foreldre. Det er det vi trenger om vi skal vi nå frem til foreldrene/ pårørende.

Hilde Løvberg, Astafjord Barnevernstjenest

Les mer om våre kurs

Ekspert i positiv psykologi

Kursholdere

”Jeg er imponert over Barnas Plattform! Jeg synes du er en engasjert foredragsholder som forklarer styrking av selvfølelse og selvtillit på en lettfattelig og levende måte. Jeg, som har en teoretisk utdannelse innen positiv psykologi, synes det er fint å se teoriene omskapt i praksis, og det er nettopp det positiv psykologi som forskningsfelt også ønsker; å gjøre kunnskapen lett forståelig og være en ressurs for alle mennesker som ønsker å styrke sin mentale helse. Og det synes jeg du med dette kurset er en god foregangsfigur for. Særlig viktig er det at kurset er lagt opp for barn og deres foreldre.

Det er barna man må starte med, for at de skal bli trygge voksne mennesker med god psykisk helse. Dessuten er man i fagfeltet positiv psykologi opptatt av forebygging, slik at man i stedet for å bare behandle senskader, satser på å styrke den mentale helsen fra starten av.

Det er viktig at barn som sliter med usikkerhet og dårlig selvfølelse blir fanget opp tidlig. Og det er like viktig at barn som i utgangspunktet har en god selvfølelse også får muligheten til å styrke sin mentale helse, for slik å få et enda bedre utgangspunkt for å møte verden. Med en godt utviklet selvfølelse har man et solid grunnlag for sunn psykisk helse og gode relasjoner til andre mennesker. Jeg tror absolutt at barna får en god plattform med dette kurset!”

Maria Therese Føll, Mastergrad i sosial- og samfunnspsykologi fra NTNU

Les mer om våre kurs

Virksomhets leder i barnehage

Barnehagebarn maler

«Jeg synes du har laget et lettfattelig kurs uten bruk av «fagspråk» som gjør at alle foreldre kan følge med. Du snakker tydelig og budskapet er tydelig. Det er fint at man kan dele opp i bolker, da det kan bli mye å ta alt på en gang. Det er et utrolig viktig område du har tatt fatt i. Alle voksne som er i samhandling med barn har godt av å bli bevisstgjort hvor viktig det er å jobbe med selvfølelse og positivt selvbilde. Ved å gi barn positive tilbakemeldinger på oppførsel og personlighet, legger vi grunnlag for hvordan de skal tenke om seg og godta seg selv fra de er små barn. Og vi vet at jo bedre vi har det med oss selv, jo lettere er det å godta andre. Med sterk selvfølelse og et godt, solid selvbilde blir verden mindre skummel og samhandlingen med andre går lettere.

Jeg liker godt at du presiserer forskjellen på selvbilde og selvtillit. Jeg mener at kurset ditt vil øke bevissthetsnivået hos foreldre og alle som jobber med barn. De enkle øvelsene ved middagsbordet og den lille setningen om kvelden hvor man skal si noe fint om hverandre, er så enkel og gjør så mye! Massasje/berøring: Gjennom 25 års erfaring fra arbeid med barn (og voksne) har jeg erfart at i øvelser/lek hvor vi har hatt fokus på fysisk berøring, har aggresjonsnivået sunket i barnegruppen, og tålmodighetsnivået og toleransen for forskjeller steget. «Det skal litt mer til før du slår ned en du nettopp opplevde noe fint med….» pleier vi si når vi jobber med området i barnehagen.

Jeg vil anbefale kurset for alle foreldre som er opptatt av barnas psykiske helse. Min datter på 5 år liker så godt å ligge om kveldene og høre masse fine ord om seg selv før hun sovner. De ordene som blir sagt på app ‘en gjentar hun for seg selv, og når det er over sier hun «var det alt?!»

Grete Lill J Sannum, virksomhetsleder i barnehage.

Les mer om våre kurs

Rektoren

Flere barn leker med store såpebobler i skolegården

«Heim – skule er eit satsingsområde for Kaupanger skule. Me ønskjer at foreldra skal ha forventningar til oss samstundes som me må få lov til å stille krav/forventningar til foreldra. Skulen har i dag ein god struktur på samarbeidet, og foreldra signaliserer til borna sine gjennom ord og handling at skulen er viktig. I tillegg er dei flinke til å støtte skulen i samarbeidet rundt enkeltelevar/klassemiljøutvikling.

Med ”barnas plattform” har me fått eit kvalitetsprodukt som vil heve samarbeidet til eit nytt nivå. Kvalitet i foreldrerolla er heilt avgjerande for at borna skal få eit lukkeleg liv. Skulen sine faglege og sosiale resultat er heilt avhengig av at foreldra tek oppgåva si på alvor. Relasjonar må byggjast tidleg om dei skal vare livet ut. Dette konseptet er nyskapande. Det er metodisk godt oppbygt og har gode innfallsvinklar til å kome frå ord til handling. Å arbeide med haldningar og eigen veremåte er ein tolmodigheitsprøve av dimensjonar. Difor er det viktig at me ser føre oss ei utprøving over tid. Eg er rimeleg styrka i trua på at ”barnas plattform” vil hjelpe foreldra på Kaupanger til å få ein betre kvardag prega av harmoni og positivitet. Dette vil me hauste godt av i skulen.Konseptet er lett å ta i bruk og det er ein fin balanse mellom teori og praktiske vinklingar.

God sjølvkjensle og sjølvtillit knytt opp mot empati er nøkkelord i plattforma.Det skal bli spanande å få lov å arbeide med dette konseptet over tid – saman med foreldra- på individ- og klassenivå. Målet må vere å nå vidare mot skulen sin visjon: ”Me gler oss, kvar dag! ” Tenk om alle elevane våre kunne vakne kvar morgon og gle seg til å gå på skulen. Då må dei i alle fall ha ei god sjølvkjensle og eit skulemiljø prega av inkludering og likeverd. Målet må vere at elevane som går ut frå Kaupanger skule skal klare seg utan ”støttehjul”. Eg har tru på at ”barnas plattform” vil hjelpe oss på vegen. Dette er ”ekte vare” og eit godt verkty.”

Geir Navarsete – rektor Kaupanger skule

Les mer om våre kurs

Psykologen og familieterapeuten

Barn som tegner

”Vi opplever at budskapet ditt i Barnas plattform er viktig og enkelt å forstå – dette vil kunne nå frem til mange foreldre som ønsker å legge til rette for trygge, sterke og fornøyde barn. Vi synes du gir en passe stor dose med undervisning, og du gjør det lett for foreldre å ta metodene i bruk hjemme. Vi anser verktøy og metodene som svært gode for å styrke selvfølelsen hos barn. Det er selvfølgelig mange andre ting en kan gjøre for å styrke barns selvfølelse, men du har plukket ut verktøy som vi mener bidrar til at barn lærer å bekrefte seg selv.

Selvfølelse kommer ikke av seg selv, det må handling til. At foreldre er bevisste på å styrke barna sine, at de hjelper barna å styrke eget selvbilde og etter hvert blir barna bevisste på og kan bekrefte seg selv. Å bekrefte seg selv positivt, er noe av det viktigste foreldre kan lære barna sine. Det vil bidra til et mye lettere liv, enn om barnet ikke klarer å bekrefte seg selv og er avhengig av andres tilbakemeldinger for å føle seg verdifull. Vi ønsker deg lykke til med å nå ut til foreldre med Barnas plattform!”

Laila Larsen, Familieterapeut og Kristin Rylandsholm, Psykolog – Stavanger

Les mer om våre kurs

Helsesøsteren

Elev hos helsesøster

«I min jobb som helsesøster i skolehelsetjenesten kommer jeg ofte i kontakt med barn og unge med lav selvfølelse og manglende selvtillit. Mange ungdommer opplever at de ikke mestrer kravene som i økende grad stilles til dem. I tillegg snakker jeg ofte med foreldre som beskriver at familien lever i en svært travel og hektisk hverdag. Ettermiddagene og kveldene preges hos mange av argumentering og masing om rydding og leggetider. Mange ønsker hjelp til å snu en negativ trend og jeg gir ofte råd og veiledning både til barn og foreldre. I mange sammenhenger opplever jeg en mangel på konkrete hjelpemidler eller metoder jeg kan anbefale.

Kurset ”Barnas Plattform” er et spennende verktøy, som etter min vurdering er sammenfallende med de prinsippene vi helsesøstre jobber etter. Vi ser hvor viktig det er å øke barns selvfølelse, men det kan ofte være vanskelig å formidle hvordan foreldrene kan bidra. App-en gjør etter mitt syn dette på en meget god måte. Det samme gjelder spørsmålet man stiller ved middagsbordet og tilbakemeldingen man gir før barnet legger seg. Det kan nesten virke banalt enkelt, men det setter rett og slett teorier vi jobber etter ut i praksis. Fokuser på det som er positivt, da får du mer av det! Forsterk det som er bra ved barnet!

Massering kan skape nye og gode relasjoner mellom foreldre og barn. Relasjonen man skaper i slike sammenhenger tror jeg kan ha virkning langt inn i ungdomstiden. Det handler om å være til stede for hverandre, både fysisk og mentalt. Å massere hverandre kan være en god investering og nyttig bruk av tid. Kurset gir et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres.

Selvet kurset er gjennomarbeidet og enkelt, og jeg tenker at mye av suksessen ligger her. Det er lettfattelig og blir presentert på en praktisk måte av en engasjert og dyktig kursleder. Vi tror på det Birgit sier! Som helsesøster vil jeg ønske dette kurset hjertelig velkommen, og jeg tror det vil være nyttig for alle foreldre!”

Mette Nilsen Hole, Helsesøster i Lunner kommune

Les mer om våre kurs