Gutt ved stor jordklode

Case fra barneskole i Moss

«Før var det konflikter, negativitet og mangel på samhold og trivsel som preget trinnet. Mye tid ble brukt på å hente elever inn fra friminutt og på å løse konflikter som hadde oppstått.

Det ble mye møtetid med både elever, foreldre og ledelse. Mange elever mistrivdes og manglet motivasjon for læring.

Etter å ha brukt verktøyene systematisk i et år, er det utrolig å se hvor positivt klassemiljøet har blitt. Det er nå naturlig for elevene å si hyggelige ting til hverandre. Det er få konflikter på trinnet, og vi har fått mer tid til å undervise. Trivselen har blitt bedre og elevene er mer motiverte for læring. Elevene har blitt tryggere på å snakke høyt foran klassen og de støtter hverandre når de ser noen synes det er vanskelig. Det er fantastisk å se hvor mye omsorg de viser for hverandre. Det er etablert en «vi-følelse» mellom elevene med et sterkt samhold.

For oss lærere har dette vært en svært god erfaring. Å snu en «problemklasse» til en velfungerende klasse med høy trivsel for både elever og lærere, har gitt oss glede i hverdagen.»

Les mer om våre kurs

Legg igjen en kommentar