Edel og Eirin, kursholdere i Barnas Plattform

Tilbakemelding fra rektor på Eydehavn skole

«Takk for strålende og engasjerende kurs som resulterer i konkrete handlinger hos oss!

De ansatte virker positive og videreutvikler nå en god praksis vi har ifm ART-skolen vi allerede er.

Vi har allerede på morgenmøtene delt noen erfaringer etter bruk i klassen.

Vi har også startet med «ukas kollega» i samme regi som «ukas elev».

(Alle ansatte sier noen positive ord om kollegaen som vi setter på storskjerm på personalrommet)  à Dét vi gjør, er lettere å få andre til å gjøre. Det er også en hyggelig greie for å vise hvordan vi setter pris på hverandre i kollegiet.

Barnas plattform retter fokuset bevisst mot det positive og gjør elever og ansatte flinkere til å se og verdsette alle gode handlinger, som skjer hver dag.

Det vi fokuserer på, får vi mer av! I disse tider konsentrerer vi oss mye om å observere når elever ikke oppfører seg fint mot hverandre, for å iverksette tiltaksplaner. (Ny §9a – psykososialt miljø) Dvs. at vi er på leting etter negativ og krenkende adferd.

Det Barnas Plattform hjelper oss med er den den ekstremt viktige jobben med §9A som handler om å skape et godt psykososialt miljø. 8 verktøy fra BF hjelper lærerne til å skape en positiv adferd blant elevene som resulterer nettopp i det. Vi klarer komme i forkant med gode rutiner/metoder hvor elevene blir bevisst sine handlinger, og lærer hva som skaper et godt læringsmiljø. Slik kan de elevene som bidrar til positivt læringsmiljø få oppmerksomhet. De blir gode rollemodeller for hverandre, og sammen med læreren skaper de det klassemiljøet og det handlingsmønsteret som blir veien til god livsmestring.»

Oddbjørn Osmundsen
Rektor, Eydehavn skole

Les mer om våre kurs

Legg igjen en kommentar