Kursholdere

Ekspert i positiv psykologi

”Jeg er imponert over Barnas Plattform! Jeg synes du er en engasjert foredragsholder som forklarer styrking av selvfølelse og selvtillit på en lettfattelig og levende måte. Jeg, som har en teoretisk utdannelse innen positiv psykologi, synes det er fint å se teoriene omskapt i praksis, og det er nettopp det positiv psykologi som forskningsfelt også ønsker; å gjøre kunnskapen lett forståelig og være en ressurs for alle mennesker som ønsker å styrke sin mentale helse. Og det synes jeg du med dette kurset er en god foregangsfigur for. Særlig viktig er det at kurset er lagt opp for barn og deres foreldre.

Det er barna man må starte med, for at de skal bli trygge voksne mennesker med god psykisk helse. Dessuten er man i fagfeltet positiv psykologi opptatt av forebygging, slik at man i stedet for å bare behandle senskader, satser på å styrke den mentale helsen fra starten av.

Det er viktig at barn som sliter med usikkerhet og dårlig selvfølelse blir fanget opp tidlig. Og det er like viktig at barn som i utgangspunktet har en god selvfølelse også får muligheten til å styrke sin mentale helse, for slik å få et enda bedre utgangspunkt for å møte verden. Med en godt utviklet selvfølelse har man et solid grunnlag for sunn psykisk helse og gode relasjoner til andre mennesker. Jeg tror absolutt at barna får en god plattform med dette kurset!”

Maria Therese Føll, Mastergrad i sosial- og samfunnspsykologi fra NTNU

Les mer om våre kurs

Ekspert i positiv psykologi

Ekspert i positiv psykologi

”Jeg er imponert over Barnas Plattform! Jeg synes du er en engasjert foredragsholder som forklarer styrking av selvfølelse og selvtillit på en lettfattelig og levende måte. Jeg, som har en teoretisk utdannelse innen positiv psykologi, synes det er fint å se teoriene omskapt i praksis, og det er nettopp det positiv psykologi som forskningsfelt også ønsker; å gjøre kunnskapen lett forståelig og være en ressurs for alle mennesker som ønsker å styrke sin mentale helse. Og det synes jeg du med dette kurset er en god foregangsfigur for. Særlig viktig er det at kurset er lagt opp for barn og deres foreldre. Det er barna man må starte med, for at de skal bli trygge voksne mennesker med god psykisk helse.  Dessuten er man i fagfeltet positiv psykologi opptatt av forebygging, slik at man i stedet for å bare behandle senskader, satser på å styrke den mentale helsen fra starten av. Det er viktig at barn som sliter med usikkerhet og dårlig selvfølelse blir fanget opp tidlig. Og det er like viktig at barn som i utgangspunktet har en god selvfølelse også får muligheten til å styrke sin mentale helse, for slik å få et enda bedre utgangspunkt for å møte verden. Med en godt utviklet selvfølelse har man et solid grunnlag for sunn psykisk helse og gode relasjoner til andre mennesker. Jeg tror absolutt at barna får en god plattform med dette kurset!”

Maria Therese Føll, Mastergrad i sosial- og samfunnspsykologi fra NTNU