Barnehagebarn maler

Virksomhets leder i barnehage

«Jeg synes du har laget et lettfattelig kurs uten bruk av «fagspråk» som gjør at alle foreldre kan følge med. Du snakker tydelig og budskapet er tydelig. Det er fint at man kan dele opp i bolker, da det kan bli mye å ta alt på en gang. Det er et utrolig viktig område du har tatt fatt i. Alle voksne som er i samhandling med barn har godt av å bli bevisstgjort hvor viktig det er å jobbe med selvfølelse og positivt selvbilde. Ved å gi barn positive tilbakemeldinger på oppførsel og personlighet, legger vi grunnlag for hvordan de skal tenke om seg og godta seg selv fra de er små barn. Og vi vet at jo bedre vi har det med oss selv, jo lettere er det å godta andre. Med sterk selvfølelse og et godt, solid selvbilde blir verden mindre skummel og samhandlingen med andre går lettere.

Jeg liker godt at du presiserer forskjellen på selvbilde og selvtillit. Jeg mener at kurset ditt vil øke bevissthetsnivået hos foreldre og alle som jobber med barn. De enkle øvelsene ved middagsbordet og den lille setningen om kvelden hvor man skal si noe fint om hverandre, er så enkel og gjør så mye! Massasje/berøring: Gjennom 25 års erfaring fra arbeid med barn (og voksne) har jeg erfart at i øvelser/lek hvor vi har hatt fokus på fysisk berøring, har aggresjonsnivået sunket i barnegruppen, og tålmodighetsnivået og toleransen for forskjeller steget. «Det skal litt mer til før du slår ned en du nettopp opplevde noe fint med….» pleier vi si når vi jobber med området i barnehagen.

Jeg vil anbefale kurset for alle foreldre som er opptatt av barnas psykiske helse. Min datter på 5 år liker så godt å ligge om kveldene og høre masse fine ord om seg selv før hun sovner. De ordene som blir sagt på app ‘en gjentar hun for seg selv, og når det er over sier hun «var det alt?!»

Grete Lill J Sannum, virksomhetsleder i barnehage.

Les mer om våre kurs

Virksomhets leder i barnehage

Virksomhets leder i barnehage

«Jeg synes du har laget et lettfattelig kurs uten bruk av «fagspråk» som gjør at alle foreldre kan følge med. Du snakker tydelig og budskapet er tydelig. Det er fint at man kan dele opp i bolker, da det kan bli mye å ta alt på en gang. Det er et utrolig viktig område du har tatt fatt i. Alle voksne som er i samhandling med barn har godt av å bli bevisstgjort hvor viktig det er å jobbe med selvfølelse og positivt selvbilde. Ved å gi barn positive tilbakemeldinger på oppførsel og personlighet, legger vi grunnlag for hvordan de skal tenke om seg og godta seg selv fra de er små barn. Og vi vet at jo bedre vi har det med oss selv, jo lettere er det å godta andre. Med sterk selvfølelse og et godt, solid selvbilde blir verden mindre skummel og samhandlingen med andre går lettere.

Jeg liker godt at du presiserer forskjellen på selvbilde og selvtillit. Jeg mener at kurset ditt vil øke bevissthetsnivået hos foreldre og alle som jobber med barn. De enkle øvelsene ved middagsbordet og den lille setningen om kvelden hvor man skal si noe fint om hverandre, er så enkel og gjør så mye! Massasje/berøring: Gjennom 25 års erfaring fra arbeid med barn (og voksne) har jeg erfart at i øvelser/lek hvor vi har hatt fokus på fysisk berøring, har aggresjonsnivået sunket i barnegruppen, og tålmodighetsnivået og toleransen for forskjeller steget.  «Det skal litt mer til før du slår ned en du nettopp opplevde noe fint med….» pleier vi si når vi jobber med området i barnehagen.

Jeg vil anbefale kurset for alle foreldre som er opptatt av barnas psykiske helse. Min datter på 5 år liker så godt å ligge om kveldene og høre masse fine ord om seg selv før hun sovner. De ordene som blir sagt på cd ‘en gjentar hun for seg selv, og når det er over sier hun «var det alt?!»

Grete Lill J Sannum, virksomhetsleder i barnehage.