Barn Krig – Hvordan Støtte Barna

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

En 10 år gammel ukrainsk jente kom til Norge med sin mor i 2023. Faren og andre slektninger ble igjen i Ukraina. Faren har ikke lov til å reise utenlands og pga Norges vedtak om å forby ukrainere å besøke Ukraina, får ikke datteren besøke faren sin, selv ikke for en kort stund. Jenta er veldig glad i faren sin. De hadde et sterkt bånd og forhold, som ifølge moren og datteren har «gått tapt» i løpet av de to årene de har vært separert. Krigen skaper en vanskelig splittelse av foreldre og barn.

Både mor og datter savner sine venner, mann og far og sitt hjemland. De gråter mye. Fra å være et selvsikkert, muntert og svært aktivt barn, ble jenta i Norge usikker, innesluttet, aggressivt og ofte trist. Hun hadde problemer med å lære seg norsk, og slet dermed med å få nye venner på den norske skolen. Over tid ble problemene med irritabilitet og aggresjon verre. Hun ropte til moren at hun ville reise hjem, for der var det et lykkelig liv. Barnet forbannet krigen og det russiske militæret, og prøvde hele tiden å se nyheter om krigen på YouTube.

Bruk av enkle og praktiske verktøy for barn i krig:

Moren fikk via kommunens introduksjonsprogram høre om verktøyene i Barnas Plattform. Hun bestemte seg for å prøve disse hjemme med datteren. I begynnelsen nektet datteren å lytte til de gode ordene, men lot moren spille disse da hun sov.  Jenta nektet å ta del i de andre verktøyene. Men etter noen uker med konstant lytting av de gode ordene i søvne, ba hun en kveld om å få lytte til ordene før hun la seg.

De begynte å diskutere hva ordene betydde, og de diskuterte også hvilke av de gode ordene som fikk datteren til å føle negative følelser. På grunn av situasjonen med flukt og krig, var det vanskelig for barnet å tenke godt om seg selv. Nå sovner hun til gode ord hver kveld. Moren spiller dem også av og til om kvelden. Moren har også begynt å fortelle datteren hva som har skjedd henne av gode ting i løpet av dagen. Etter hvert begynte datteren å gjøre det samme.

Store endringer for barnet:

I videre oppfølgingsmøte forteller moren at barnet har blitt mindre aggressivt. Og at de har hatt en lang zoom-samtale med faren, der de har snakket om planene for de neste årene for hvert av familiemedlemmene. Datteren snakker nå ofte med faren igjen, via telefon eller video, og de drømmer og tror at de en dag vil kunne klemme hverandre igjen. Moren ser at krigen er ikke like smertefullt for barnet lenger.

Familien har nå begrenset tilgangen til nyheter, uten at datteren motsetter seg dette. Barnet smiler oftere! Nylig kom hun hjem med en norsk jente, og de spilte spill sammen😊 Moren forteller at de ikke hører på de gode ordene hver dag nå. Men hver dag forteller de hverandre hva som har skjedd av gode ting, og med jevne mellomrom gir de hverandre massasje. Ofte ber datteren om å få sette på de gode ordene om kveldene, og de vender tilbake til det ved behov. Moren sier: «Hjertelig takk for hjelpen!»

Traumer Barn

Photo by Artem Kniaz on Unsplash

En syv år gammel gutt kom til Norge sammen med sin mor og bestemor i midten av 2023 på grunn av krigen i Ukraina. Faren kjemper i krigen og guttens bestefar og familien hans bor i et russiskokkupert område. Denne tilbakemeldingen handler om traumer som veldig mange ukrainske barn nå opplever.

Under Barnas Plattforms foreldreveiledningsprogram, som er en del av kommunens introduksjonsprogram, fortalte en mor at sønnen hennes både sov dårlig, har mareritt og har ofte vondt i magen. Det ble avtalt at hun skulle ta i bruk alle de tre Barnas Plattform-verktøyene sammen med sønnen sin.

På neste møte var moren skuffet da hun fortalte at sønnen hadde lyttet til de gode ordene kun én gang, og at han videre hadde nektet å lytte til disse igjen. Han ble også svært opprørt da han lyttet gjennom den ene gangen. Moren klarte ikke å få ut av sønnen hva i de gode ordene som gjorde han så opprørt. Barnet var like plaget av det moren opplevde som et traume. Det ble enighet om at moren skulle prøve på nytt å spørre om hvorfor han reagerte på de gode ordene.

Barnet hadde nært forhold til sin bestefar i Ukraina:

Det viste seg at årsaken var knyttet til at sønnen hadde et veldig nært og varmt forhold til bestefaren sin. I Ukraina tilbrakte de mye tid sammen, særlig etter at krigen startet. Etter at de flyttet til Norge, pleide de å ringe hverandre hver dag å snakke i telefonen. De siste ukene hadde de imidlertid ikke hatt kontakt med bestefaren i det hele tatt, og familien visste ikke om han var i live. Hele familien var under et enormt stress, og både voksne og barn opplever en traumatisk situasjon.

Alles smerte var så sterk at de voksne ikke snakket med hverandre om situasjonen med bestefaren og forklarte ikke noe til barnet. Dermed sørget gutten alene for seg selv. Gutten brast i gråt og fortalte moren at stemmen til mannen som sier de gode ordene i appen, var veldig lik bestefarens stemme. Han spurte hvor bestefaren var og hvorfor bestefaren ikke ringte ham?

Bruk av enkle og praktiske verktøy for barn som har opplevd traumer:

De gode ordene synliggjorde et problem som familien hadde forsøkt å ignorere, og mor og bestemoren snakket sammen. De fant de rette ordene og snakket deretter med gutten og forklarte situasjonen om bestefaren. Moren foreslo igjen å lytte til de gode ordene, og etter dette gikk sønnen med på å lytte til disse hver kveld. Han sovnet til dem og de fortsatte å spille dem da han sov. Mor hadde et sterkt ønske å hjelpe barnet sitt med dette traumet som plagde han.

Etter noen uker ble søvnen hans bedre. Han sluttet å ha mareritt og begynte å våkne opp i godt humør! Han tok med seg en ny venn hjem, en annen gutt fra Ukraina, som går i samme klasse. Moren overhørte dem snakke om de gode ordene. Sønnen fortalte henne at de fikk ham til å føle seg bra.

Ved å snakke om «hva som hadde skjedd av gode ting i løpet av dagen» hver dag, merket moren etter hvert at den nye familieformen (mor, bestemor og sønn) var blitt varmere og mer tillitsfull.

Sønnen begynte også å få massasjen. Han vil ikke ha den hver dag, men ganske ofte. Verktøyene har blitt et nytt og godt kveldsritual i familien på tre 😊

Stamming Barn

Photo by Jeremiah Lawrence on Unsplash

En jente på fem år kom til Norge med sin mor i slutten av 2022 på grunn av krigen i Ukraina.  I ni måneder bodde familien i en by som stadig ble utsatt for missil- og droneangrep fra Russland. En stund trodde de til og med at de var blitt vant til dette og kunne fortsette å leve slik. Men en natt da jenta lå og sov, eksploderte fragmenter fra en russisk rakett like i nærheten av huset deres. Hun våknet av de høye lydene fra eksplosjonen og ble veldig redd. Denne gangen tok det lang tid før moren klarte å roe henne ned. Senere la moren merke til at barnet hadde begynt å stamme.

Stammingen til barnet forsvant ikke etter noen uker og foreldrene oppsøkte en lege i Ukraina. Barnet fikk beroligende midler og så ut til å føle seg bedre. Familien bestemte seg for å forlate Ukraina og ved ankomsten til Norge begynte en vanskelig fase med tilpasning i et nytt land for hvert enkelt familiemedlem. Moren begynte å legge merke til at barnet stammet mer og mer hver gang hun ble utsatt for et lite stressmoment. Problemet ble også forverret av at en gutt begynte å mobbe henne i barnehagen.

Bruk av enkle og praktiske verktøy for barn som sliter med stamming:

Etter å ha lært Barnas Plattform-verktøyene i kommunens introduksjonsprogram, diskuterte moren dette med faren, og de bestemte seg for å bruke alle tre verktøyene hjemme hver kveld. Etter en måned begynte moren å legge merke til at stemningen i familien generelt var bedre. Nærheten mellom familiemedlemmene, som merkbart hadde forsvunnet etter flyttingen, begynte å komme tilbake. Nå lytter jenta til gode ord hver kveld. Hun sovner ofte til dem sammen med mamma eller pappa.

Moren og faren har nå brukt verktøyene sammen med henne i flere uker. Stammingen hos barnet har begynt å avta, og datteren begynte å sove bedre samt å fortelle foreldrene mer om hvordan hun har det. Hun reagerer roligere på stressfulle situasjoner og frykten for å gå i barnehagen er nå mindre. Foreldrene bestemte seg for å ta kontakt med barnehagens ledelse om mobbingen. Det var ikke en lett avgjørelse for dem, for i Ukraina er de vant til å løse problemene sine selv. Familien har planer om å fortsette å bruke verktøyene i lang tid fremover. «Selv om vi skulle slutte å bruke verktøyene, er det veldig viktig for meg å vite at jeg har gode ord-appen på telefonen min, som jeg kan gå tilbake til når som helst», sier moren. Det gir meg en følelse av selvtillit og trygghet.» Familien gir uttrykk for stor grad av takknemlighet for at barnet deres nå har det mye bedre.

Tvangshandlinger Barn

En gutt som var åtte år gammel, kom fra krigen i Ukraina til Norge med sin mor i 2023. Familien levde lenge under russisk okkupasjon. Så snart muligheten bød seg, flyttet mor og sønn til Norge. Far og andre slektninger ble igjen i okkupasjonsområdet. Allerede under okkupasjonen, så foreldrene at barnet utviklet tvangshandlinger.

Da de senere kom til Norge, begynte gutten å tygge på klærne sine: Skjorter og skjerf. Over tid ble problemet bare verre. I den norske skolen begynte lærerne å bli oppmerksomme på dette, og det ble holdt møter med representanter for skolen. De gav sine råd. Tvangshandlingene hos barnet forsvant imidlertid ikke. Dette førte til enda mer angst hos moren og en følelse av at hun var en dårlig mor som ikke kunne ta vare på barnet sitt.

Hver dag kom gutten tilbake fra skolen i oppbitte klær. Moren prøvde å forklare ham at han ikke skulle gjøre dette, hun tryglet og kjeftet. Dette gjorde gutten enda mer fortvilet. Han gråt og prøvde å kontrollere atferden sin. Etter hvert ble han mer innesluttet. Barnet som nå slet med disse tvangshandlingene hadde ingen venner på den norske skolen, han sov dårlig og spilte mye spill på mobiltelefonen.

Bruk av enkle og praktiske verktøy for barnet med tvangshandlinger:

Etter å ha lært om Barnas Plattform-verktøyene i kommunens introduksjonsprogram, foreslo moren at de skulle prøve alle tre verktøyene hver dag. Målet var å hjelpe barnet til å stoppe med tvangshandlingene. Til å begynne med, nektet gutten å få massasjen. Moren begynte å spille de gode ordene for sønnen hver kveld før han la seg. De snakket litt om hva ordene betydde og gutten sovnet til disse gode ordene.

Etter tre uker rapporterte moren at barnet hadde sluttet å tygge på ting – tvangshandlingene var blitt borte! Han sov også roligere og noen psykosomatiske problemer hadde forsvunnet. Han har også fått nye venner på skolen 😊

Sønnen fortsetter å lytte til de gode ordene hver kveld, og han har nå fått massasjen en god stund. Moren forteller at forholdet deres er nå bedre, og at sønnen åpner seg mer for henne og forteller henne mer om seg selv. De har begynt å tilbringe mer tid sammen, og gutten er mer åpen om sine tanker og følelser. Han spiller fortsatt spill på telefonen, men moren håper at dette problemet med tiden vil bli erstattet av oftere samvær med jevnaldrende. Moren avslutter med: «Jeg vil anbefale disse enkle verktøyene på det sterkeste til andre familier som har barn med tvangshandlinger eller andre typer utfordringer.»