Søsken smiler fra bak en busk og har bustete hår

Å bruke Barnas Plattform- verktøyene forebyggende!

Kursleder Gunhild Moen Kvelland i Telemark har delt denne historien om hvordan verktøyene kan brukes i hverdagen for å opprettholde en god selvfølelse og selvtillit:

«Moren til disse barna forteller at barna i familien var barn med generelt god selvtillit, hvor det i familien var naturlig å rose prestasjoner og hvor barna fremstod med stor tro på egne ferdigheter.

Selvfølelsen var heller ikke et tema som opplevdes spesielt utfordrende, da det i all tid hadde vært viktig for foreldrene å fortelle barna at deres verdi var god nok akkurat slik de var.

Moren forteller likevel at hun så barna svinge i sin opplevelse av egen selvfølelse og selvtillit, og at livet og hverdagen bød på normale og forventede utfordringer. Hun forteller at det var jevnlig et tema mellom foreldrene hvordan de skulle bidra til å opprettholde og videreutvikle den gode selvfølelsen og selvtilliten barna hadde fått så langt.

Ved å tilegne seg verktøyene på kurset forteller hun at foreldrene opplevde å få enkel, men veldig nyttig drahjelp i hverdagen. Hun beskriver at verktøyene krever lite av de som foreldre i en hektisk hverdag og at bruken av verktøyene har gjort dem som voksne enda mer bevisst på det positive fokuset som er så virkningsfullt.

«Her hjemme bruker vi verktøyene også når barna har overnattingsbesøk. Eksempelvis ble massasjen gjort sittende i tog-stilling her om dagen, hvor alle fikk og gav massasje på samme tid! En vinner av en avslutning på kvelden!»

Moren forteller følgende erfaring med ett av verktøyene hvor barnet får trening i å se det gode i andre, og barnet sa i den forbindelse til sin mor:

«Det som er så fint med deg mamma det er at du er så rettferdig. Hvis du hadde hatt to bamser og jeg ingen, da hadde du delt den ene bamsen med meg!»  🙂   «Man smiler når minsten i familien gir en så enkel og konkret tilbakemelding,  og det er tydelig at vi har gått fra å ha fokus på det ytre til mest på det indre!»

Foreldrene synes deltagelse på kurset gav en viktig forståelse for hvor styrende selvfølelse og selvtillit er for barns fungering. Og hvordan de som forelder har en stor påvirkningskraft inn mot ungdomsårene og voksenlivet!

Bestill kurs

Legg igjen en kommentar