Gutt lei seg ved vindu

Gutt 11 år – Utfordringer Etter Foreldres Skilsmisse

”Vi har hatt en opprivende tid med samlivsbrudd som bl.a. har ført til mye usikkerhet og flere rettssaker. Vår gutt på 11 år opplever en lojalitetskonflikt mellom mamma og pappa. Dette har bl.a. resultert i et dårlig selvbilde, konflikter på skolen mm. Han bor hos meg nå (mamma) og han tar ut mye aggresjon på meg/hos meg. Jeg kjøpte Barnas plattform med ønske om å ”få gutten min tilbake”.

Da jeg tok i bruk verktøyene opplevde jeg fra første stund at massasjen gjorde godt! Gutten på 11 år ville gjerne ha massasjen, og disse 3 minuttene gav oss to en fin kontakt og en god ro på kveldene.

Da jeg skulle spille lydfilen med de gode ordene, ville han IKKE høre på den, han mente at den bare var tull. Jeg satt likevel på lydfilen ute i gangen, slik at han hørte den, og det gav resultater. Det var veldig viktig for vår gutt på 11 år!

Ca. en måned etter at vi startet med Barnas plattform hadde jeg foreldresamtale med læreren hans og han sa at han lurte på hva som hadde skjedd?? Han var nemlig blitt så mye mer positiv og mer harmonisk på skolen! Generelt trives han nå godt på skolen.

Familiesituasjonen er fremdeles tøff for gutten på 11 år, derfor er jeg glad for å ha verktøy som jeg kan bruke fremover. Verktøy som hjelper han i hverdagen hans!”

Hilde, Hordaland Fylke

Les mer om Barnas Plattform kurset her!