Impulskontroll Barn – Høyt Energinivå

Bekymret gutt

«Vår gutt på 9 år er vårt fjerde barn i rekken. Vi hadde ikke opplevd nevneverdige utfordringer med de tre første barna, så det ble en stor overraskelse for oss, da vi skjønte at med fjerdemann, så ble det annerledes. Helt fra starten av, hadde han ekstremt mye energi og barnet hadde lav impulskontroll. 

Det ble ekstra utfordrende da han begynte på skolen. Han kom ofte i konflikter og lærerne så de samme utfordringer som oss. Dette var en fortvilende situasjon som vi ikke visste hvordan vi skulle løse, spesielt at han hadde denne lave impulskontrollen. Jeg husker jeg tenkte: «Jeg må begynne helt på nytt med han. Vi må få styrket selvfølelsen hans slik at han kan blir trygg på seg selv». Jeg kunne føle det som om at han var født med en utrygghet i seg selv. 

Bruk av enkle og praktiske verktøy for barn med lav impulskontroll:

Høsten 2018 bestemte jeg meg for at nå skal jeg  virkelig «se han» og gi han ekstra tid og positiv oppmerksom. I februar 2019 startet vi med Barnas Plattform verktøyene, og vi så deretter veldig raskt endringer hos han. Eksempelvis brukte han opp mot 2 timer fra han la seg til han sovnet, men når vi fikk tilgang på Barnas Plattformverktøyene, sovnet han i løpet av 10-15 minutter! Dette utgjorde en stor forskjell for oss alle på kveldstid, og det fikk selvfølgelig god effekt på skoledagen.

Lærerne gav oss raskt tilbakemeldinger på at de så positive endringer hos sønnen vår og etter hvert kalte lærerne det en «helomvending på kort tid». Læreren så ikke lenger at barnet vårt har lav impulskontroll. Tidlig innsats-teamet som var koblet inn sa: «Fortsett med det dere har begynt med! »

Vi merker på hjemmebane at han har mye mer toleranse når ting ikke går hans vei – han eksploderer ikke lenger. Det samme ser vi når han får nei til eksempelvis å spille mer, da aksepterer han vårt nei på en mye bedre måte. Selv sier han at han har det mye bedre “det er som om jeg er en annen person”. Han sliter ikke lenger med dårlig impulskontroll.

For meg som elsker mamma-rollen, så har det vært så nyttig å få disse konkrete verktøyene, som vi har trengt for å hjelpe gutten vår. Takk for et kurs med så praktiske tips og verktøy!» Les mer om Barnas Plattform kurset her!

Sosiale utfordringer barn

Jente alene på lekeplass

Vi oppsøkte Barnas Plattform-kurset da vår datter gikk i barnehagen, pga av at hun hadde sosiale utfordringer som barn. Hun klarte ikke å knekke koden til det «sosiale spillet». Det oppsto derfor lett konflikter mellom barna, noe som gjorde at de andre barna trakk seg unna, og vi så at det skapte flere sosiale utfordringer hos barnet vårt. Vi så at dette gikk inn på henne, og hun fikk dårlig selvfølelse. Hun har alltid vært en aktiv, glad jente med mye energi, men når hverdagen blir vanskelig kommer energien ut på en dårlig måte, og det blir vanskelig både for henne og de rundt henne.

Bruk av enkle og praktiske verktøy for barn som har sosiale utfordringer:

Vi fikk høre om Barnas Plattform gjennom noen bekjente, og meldte oss på kurs pga at barnet vårt hadde disse sosiale utfordringer. Samtidig tok barnehagen tak og hjalp henne i de vanskelige situasjonene, og samspillet med de andre barna. Etter kurset tok vi i bruk de fire verktøyene, og vi fikk en gradvis positiv utvikling. Det fungerte med venner igjen og vi fikk tilbake vår glade og sprudlende jente! Verktøyene fungerte veldig bra, og hun spurte selv om å få høre «de gode ordene» om kveldene. De var beroligende, og leggingen gikk som en drøm! Det var med stor glede at vi så at barnet vårt sine sosiale utfordringer nå er borte.

Vi at opplever at det er lett å glemme å bruke verktøyene når ting fungerer bra for jenta vår, som nå har begynt på skolen. Krangling og utestengelse mellom jentene oppstår innimellom, og for å møte utfordringene som kommer på veien, ser vi det er viktig å ha kontinuitet i bruken av verktøyene for å opprettholde et godt selvbilde. Verktøyene er enkle å bruke, og vi er veldig glade for å se effekten det har hatt på jenta vår. Barnet har betydelig mindre sosiale utfordringer nå! Kurset er noe jeg varmt anbefaler sterkt til andre, uavhengig av barns utfordringer. Takk for hjelpen! Les mer om Barnas Plattform her!

Tilbakemeldinger fra barnehagepersonell

Gutt gir leke til barnehagepersonell

1) I hvor stor grad opplever du kursets innhold som nyttig/relevant
30 Svært nyttig
9 Nyttig
0 Passe nyttig
0 Lite nyttig
0 Ikke nyttig
Evt. kommentarer:
Kjøtt på beinet i forhold til «det sårbare barnet» oversiktlige og gode verktøy for å møte barnet på følelser.

2) Hvordan opplevde du kursleders kompetanse og formidlingsevne?
31 Svært god
8 God
0 Passe
0 Dårlig
0 Svært dårlig
Evt. kommentarer:
Formidlet temaet på en god måte. Behagelig å høre på.
Behagelig å høre på.

3) Hva er det viktigste du tar med deg fra kurset i dag?
• Alt er viktig
• Alt er viktig
• Selvfølelsen er nøkkelen til et bra liv.
• At jeg er den viktige rollen i verktøyene.
• Være mer observant, bruke verktøyene i hverdagen
• Positiv og anerkjennende kommunikasjon. Bygging av selvfølelsen. Gi og få positiv tilbakemelding.
• Anerkjennende kommunikasjon
• Den viktige voksenrollen
• Hvor viktig det er å jobbe med de ulike verktøyene med barna. Hvor stor betydning det har for barns hverdag.
• Måten man stiller et spørsmål på
• Bygge videre på de ulike punktene
• Hvordan jobbe videre med tilbakemeldinger til barn og voksne for å styrke selvfølelsen og selvtilliten.
• At dårlig selvfølelse kan endres. At enkle verktøy kan gjøre en betydelig forskjell.
• Være bevist voksen i barnehagen
• Lære barna å fokusere på de positive som har skjedd i løpet av dagen.
• Spørsmålet rundt bordet
• Et positivt fokus smitter. Fremsnakk gode ord og handlinger. Den gode samtalen.
• Gi barna oppmuntrende ord hele tiden.
• Fint med konkrete verktøy som kan brukes hjemme og på jobb.
• Massasje og anerkjennende kommunikasjon
• Massasjen, holde roen og anerkjenne følelser.
• Verktøyene, fremgangsmåten og ideene.
• Syns det var så enkelt å forstå og viktig å bli minnet på. Trenger ikke være så vanskelig.
• Hvordan vi kan bli bedre i samtaler/samspill med barn.
• De ulike øvelsene vi kan bruke.

4) Ønsker du å anbefale kurset til andre foreldre og på den måten hjelpe oss å gjøre kurset kjent?

Samtlige 39 hadde skrevet ja!

5) Kommentarer:
• En del kjente begreper. Godt kurs med praktiske oppgaver.
• Veldig bra, behagelig å høre på deg. Du har en god formidlingsevne.
• Veldig greit verktøy å ta med seg og bruke. Enkelt og greit 😊 både privat og på jobb.
• Takk for flott kurs
• Engasjert og flink foredragsholder
• Veldig nyttige Timer. Takk
• Fint med erfaringer fra praksis- fortellinger.
• Dette var et givende kurs. Mye godt, mye påfyll om selvfølelse og selvbilde.
• Veldig dyktig kursholder, veldig behagelig å høre på. «ufarlig» å sitte å høre på for meg som er engasjert.

Gutt 11 år – Utfordringer Etter Foreldres Skilsmisse

Gutt lei seg ved vindu

”Vi har hatt en opprivende tid med samlivsbrudd som bl.a. har ført til mye usikkerhet og flere rettssaker. Vår gutt på 11 år opplever en lojalitetskonflikt mellom mamma og pappa. Dette har bl.a. resultert i et dårlig selvbilde, konflikter på skolen mm. Han bor hos meg nå (mamma) og han tar ut mye aggresjon på meg/hos meg. Jeg kjøpte Barnas plattform med ønske om å ”få gutten min tilbake”.

Da jeg tok i bruk verktøyene opplevde jeg fra første stund at massasjen gjorde godt! Gutten på 11 år ville gjerne ha massasjen, og disse 3 minuttene gav oss to en fin kontakt og en god ro på kveldene.

Da jeg skulle spille lydfilen med de gode ordene, ville han IKKE høre på den, han mente at den bare var tull. Jeg satt likevel på lydfilen ute i gangen, slik at han hørte den, og det gav resultater. Det var veldig viktig for vår gutt på 11 år!

Ca. en måned etter at vi startet med Barnas plattform hadde jeg foreldresamtale med læreren hans og han sa at han lurte på hva som hadde skjedd?? Han var nemlig blitt så mye mer positiv og mer harmonisk på skolen! Generelt trives han nå godt på skolen.

Familiesituasjonen er fremdeles tøff for gutten på 11 år, derfor er jeg glad for å ha verktøy som jeg kan bruke fremover. Verktøy som hjelper han i hverdagen hans!”

Hilde, Hordaland Fylke

Les mer om Barnas Plattform kurset her!