Barn Skilsmisse – Familien Fikk Bedre Samhandling

Barn skilsmisse. Barn klemmer

Mor, som har to barn, var etter skilsmisse aleneforelder til to gutter på 7 og 15 år gamle.

Som førskolelærer og spesialpedagog er hun opptatt av betydningen av å bygge og styrke barnas selvbilde. Den yngste gutten, har hatt fysiske utfordringer med mye sykdom og astma. Som følge av hoftefeil har han hatt mye smerter og gangvansker. Mor har derfor vært særlig opptatt av å styrke og trygge ham. Begge guttene har ellers klart seg bra, de har venner og gjør det godt på skolen, men var noe forsiktig og tilbakeholden i kontakten med andre barn.

Familien gikk i fjor gjennom en krevende periode i forbindelse med barnefordelingssak for den yngste gutten. Mor så det som særlig viktig å kunne støtte og trygge guttene, og særlig den yngste, på best mulig måte gjennom en ekstra sårbar fase. Familien lever tett på hverandre, og både guttene og mor var stresset, sliten og urolig etter en travel hverdag. Barna ble tydelig påvirket av skilsmissen. Den ekstra belastningen som rettsaken innebar, resulterte i ekstra mye uro. Spesielt om kveldene og ved leggetid var guttene urolige og ukonsentrerte.

Skilsmissen påvirket barna mye

Mor kom på Barnas Plattform kurset, og familien tok i bruk verktøyene med en gang. Mor opplevde at de var lett å ta i bruk. Både hun og barna fikk i løpet av kort tid fokus på andre ting enn skilsmissen. Begge guttene var nysgjerrige, særlig var massasjen spennende å prøve ut på hverandre. Den bidro raskt til å roe ned situasjonen omkring leggetid, noe som igjen bidro til bedre kveldsrutiner.

Åtte måneder etter kurset forteller mor at familien har jevnlig benyttet alle fire verktøyene. Hun opplever at verktøyene også har hjulpet henne som voksen til en mer positiv innstilling. Og at dette naturlig nok smitter over på barna. Blant annet har jevnlig bruk av verktøy 1 med spørsmålet rundt middagsbordet om det beste som har skjedd i løpet av dagen bidratt til et mer positivt fokus for hele familien. Mor opplever at de alle tre har fått en lettere og lysere hverdag for barna etter skilsmissen.

Hun opplever effekten av verktøy 3 med fokus på styrking av barnets egenskaper som svært positiv. Hun ser tydelig hvordan guttene lyser opp og tar til seg de gode tilbakemeldingene de får – det vises på hele kroppsholdningen.

Bruk av verktøyene

Verktøy 4 – de gode ordene- har begge guttene likt å høre på i lange perioder. Innimellom gir de uttrykk for at de går lei, og da har mor noen ganger spilt lydfilen en gang etter at de har sovnet. Etter en tid etterspør de lydfilen igjen og vil gjerne ha den som bakgrunnslyd. Gutten på syv har vært så glad i lydfilene, og særlig massasjen, at han etter en tid kunne massasjeøvelsen utenat, og sa den på klingende Nord Norsk som stemmen i lydfilen!

Mor sier hun opplever at verktøyene har vært til stor nytte for barna etter skilsmissen, og at begge guttene har blitt mer robuste. De er blitt tryggere på seg selv, de tåler mer, og viser generelt mer glede. I tillegg opplever hun at familien samhandler på en mye bedre måte, og de to brødrene har fått en bedre kontakt med hverandre. Verktøyene har fungert som en veldig god hjelp for å roe ned hele familien i den vanskelige prosessen de var gjennom.

Det er fortsatt utfordringer for den yngste gutten som nå må venne seg til en samværsordning. Men mor opplever at han viser større trygghet, og står bedre rustet til å møte å takle den nye situasjonen. Begge guttene har fått bedre selvfølelse. De har fått et helt nytt ståsted, de står mer støtt i seg selv, er blitt mer åpne, mer besluttsomme, og tør å stå for det de mener. Det går nå bra for barna etter skilsmissen.

Oppfatning etter bruk av verktøyene

Mor som har vært igjennom mye teori i utdanning og jobb sier hun ikke tidligere har funnet så praktiske og enkle redskaper. Verktøyene har gitt hele familien det løftet de trengte for at det skulle gå riktig vei. De tenker mer positivt i hverdagen, og det er lettere å holde fokus, legge vekk bekymringer rundt skilsmissen og heller glede seg over å være sammen!

Les mer om Barnas Plattform kurset her!

Familiekrise – Når Familiekrisen Går Utover Barna

Bror klemmer storesøsteren sin

Hvordan finne gode løsninger etter en familiekrise? Kanskje kan denne tilbakemeldingen inspirere andre foreldre i lignende situasjoner?

«Vi er en familie med to barn, en særlig sensitiv gutt på 10 år og ei jente på 12 år. Vi foreldre hadde over en periode en del utfordringer oss imellom. Samlivsbrudd var et aktuelt tema, noe som skapte en vanskelig familiekrise. Dette påvirket selvsagt stemningen hjemme. Barna merket dette i stor grad, uten at vi voksne klarte å reflekterte så mye over dette.

Etter denne akutte familiekrisen i høst, får vi nå hjelp til å finne ut av en del ting. Vi finner tilbake til hverandre på en god og trygg måte. Men nå oppdager vi at barnas adferd, trygghet, tillit, glede og sosiale nettverk har endret seg imens vi har vært i vår «boble» av vanskeligheter.

Fulle av dårlig samvittighet overfor barna, grunnet denne familiekrisen, startet vi foreldre med å finne gode måter å støtte barna våre på. Vi gjør det vi kan for å hjelpe dem «tilbake» til de fornøyde, trygge og glade barna de har vært stort sett hele livet. Men oppgaven er vanskelig. I denne prosessen kommer vi over «Barnas Plattform». Etter kurs i Kristiansand (med to kjempeflinke kursledere i Anneli og Eli) startet vi i november med bruk av to verktøy daglig: Lydfil ved leggetid og runde rundt bordet med spørsmålet «Hva er det beste som har skjedd for deg i dag» ved middagsbordet.

Vi takker for hjelp etter å ha kommet gjennom en familiekrise:

Disse to verktøyene har betydd en stor forskjell for våre barn og oss som familie! Det er nå mye mer trygghet, glede og tillit hos barna. De gamle vennene kommer stadig oftere på besøk (slik de gjorde før). Gleden over alt dette skaper en «spinnoff» som ytterligere forsterker effekten. Så Tusen Takk! Kurset og verktøyene i Barnas Plattform har vært en svært god hjelp da vi skulle håndtere utfordringene etter vår familiekrise .»

Les mer om Barnas Plattform kurset her!

Gutt 11 år – Utfordringer Etter Foreldres Skilsmisse

Gutt lei seg ved vindu

”Vi har hatt en opprivende tid med samlivsbrudd som bl.a. har ført til mye usikkerhet og flere rettssaker. Vår gutt på 11 år opplever en lojalitetskonflikt mellom mamma og pappa. Dette har bl.a. resultert i et dårlig selvbilde, konflikter på skolen mm. Han bor hos meg nå (mamma) og han tar ut mye aggresjon på meg/hos meg. Jeg kjøpte Barnas plattform med ønske om å ”få gutten min tilbake”.

Da jeg tok i bruk verktøyene opplevde jeg fra første stund at massasjen gjorde godt! Gutten på 11 år ville gjerne ha massasjen, og disse 3 minuttene gav oss to en fin kontakt og en god ro på kveldene.

Da jeg skulle spille lydfilen med de gode ordene, ville han IKKE høre på den, han mente at den bare var tull. Jeg satt likevel på lydfilen ute i gangen, slik at han hørte den, og det gav resultater. Det var veldig viktig for vår gutt på 11 år!

Ca. en måned etter at vi startet med Barnas plattform hadde jeg foreldresamtale med læreren hans og han sa at han lurte på hva som hadde skjedd?? Han var nemlig blitt så mye mer positiv og mer harmonisk på skolen! Generelt trives han nå godt på skolen.

Familiesituasjonen er fremdeles tøff for gutten på 11 år, derfor er jeg glad for å ha verktøy som jeg kan bruke fremover. Verktøy som hjelper han i hverdagen hans!”

Hilde, Hordaland Fylke

Les mer om Barnas Plattform kurset her!

Søskenkrangling – Bruk Enkle Verktøy

Storesøster og lillebror leker

”Jeg har tre barn, to gutter på 2 og 3 år, samt en jente på 14 år og har opplevd mye søskenkrangling. Barnas plattform handler jo om barn inntil 12 år, men jeg har gitt datteren min ungdoms Appen som hun har tatt i bruk på egen hånd. Min datter har hatt en del ”tøffe tak” opp gjennom årene. Særlig knyttet til sin pappa som har store utfordringer (vi er skilt). Etter at hun begynte å lytte på Appen har hun for første gang sagt ordentlig ifra til faren sin og jeg ser at hun ikke er så såret slik hun var tidligere. Det er mindre søskenkrangling! Hun er generelt roligere (ikke så mye ten-årings utfordringer heller!). Hun har det tydeligvis bedre med seg selv, bl.a. hjelper hun nå mer til med lillebrødrene sine!

Mest utfordrene var det imidlertid for vår sønn på 3 år. Han har vært en del syk og har etter hvert blitt ofte sint. Han og broren på 2 begynte i barnehage før jul. Etter det begynte de to og krangle om absolutt ALT. Det var søskenkrangling til enhver tid, ofte med dytting og slåing . For oss som familie ble dette veldig tøft.

Bruk av enkle og praktiske verktøy for å løse søskenkrangling:

Da vi begynte med Appen fortalte vi det ikke til noen andre, jeg ville ikke ”forberede” omgivelsene våre på at vi tok Appen med ”go ordene” i bruk. Vi satte Appen på gjentakelse slik at treåringen vår hørte på Appen gjennom hele natten, mens han sov. Neste morgen kom moren min innom og spurte etter en stund: ”Hva har skjedd med gutten vår? Han er jo så rolig! Ingen mer søskenkrangling” Jeg valgte å ikke si noe, og vi satte på Appen igjen om kvelden.

Neste dag skulle moren min passe begge guttene hele dagen, og i 12 tiden ringte hun meg og spurte ”Hva har du gjort?? Han er så rolig, fornøyd og snill!” Da fortalte jeg at vi hadde brukt en App to netter og hun sa bare; ”HVA???!”

Vi erfarte etter å ha brukt Appen med så gode resultater en del uker, at da vi lot være å spille den i ca. 2 uker, så begynte sinne, frustrasjon og krangling å komme tilbake. Nå er den en følgesvenn hver natt, og slik vil det fortsette. Vi opplever betydelig mindre søskenkrangling! I dag har vi generelt 2 fornøyde gutter, med litt normal knuffing innimellom!”

Torunn, Buskerud

Les mer om Barnas Plattform kurset her!