Barn Usikker På Kjønn

Jente/gutt smiler

Les denne historien som ble sendt til kursleder Janne, grunnet barn som var usikker på eget kjønn.

«Tidlig la vi merke til at barnet var kjønns-usikkert. Tilbakemeldingene fra barnehagen var at barnet kunne oppleves som usikker på eget kjønn. Det var vondt for meg som mamma å se at barnet mitt ikke helt fant sin plass. Verken i egen kropp eller blant andres forventninger.

Etter  Barnas Plattformkurset implementerte jeg umiddelbart verktøyene for å hjelpe vårt barn som var usikker på eget kjønn. ”De gode ordene” var verktøyet det var vanskeligst å få aksept for. Etter noen måneder hvor jeg forsiktig introduserte appen i ny og ned, kom det plutselig et gjennombrudd: Fra å ikke ville høre på ”de gode ordene”, ble de nå etterspurt hver eneste kveld. Til og med minstebarnet på 1,5 år ville høre på. Jeg opplevde at de hadde en herlig meditativ effekt, og vi spilte de hver kveld i flere måneder.

Enkle verktøy for å støtte barn som er usikker på eget kjønn:

I dag, godt over ett år siden, bruker vi daglig verktøyet: ”Hva er det beste du har opplevd i dag”. Vi har fokus på å fremsnakke mestring og utholdenhet. Verktøyene er nå en naturlig del av vår familie og dersom vi glemmer å spørre om ”dagens beste opplevelse” er det alltid en liten som minner oss på det – med stor iver og glede over å dele å få høre. ”De gode ordene” brukes jevnt, men ikke hver kveld. Av og til vil ikke hen ha de på, jeg tror de rett å slett blir for «sterke».

Jeg opplever at barnet mitt er roligere, har mer tiltro til seg selv, og kan si høyt at det er glad i seg selv og oss andre i familien.  Barnet er blitt tryggere på egne og andres følelser, og har aksept for sin annerledeshet i større grad enn tidligere. Barnet sliter ikke lenger med å være usikker på eget kjønn.

Å styrke barna våre er noe vi må gjøre hele tiden, og verktøyene bidrar i stor grad til dette og må brukes flere ganger i uken.  Jeg opplever at dette har gjort noe fint for hele familien vår, og jeg anbefaler kurset til alle jeg kjenner. Ikke bare til de som har barn som er usikre på eget kjønn. »

Les mer om Barnas Plattform kurset her!