Jente ligger på snøen og smiler

Sint Barn – Måling Av Sosiale Resultater

Dagens tilbakemelding kommer fra Vestlandet, fra en familie i Bergen som har vært hos kursleder Ane grunnet utfordringer med et sint barn.

Familien krysset av for at deres 5-årige jente hadde flere typer utfordringer, hun var eksempelvis utrygg, lett frustrert og et sint barn. Hun hadde få venner og var sjenert. Et konkret eksempel var at hun ikke turte å gjøre det de andre barna gjorde i barnehagen eller hun trengte lang tid for å gjøre aktiviteter.

Denne familien har brukt alle Barnas Plattform-verktøyene i hverdagen for deres sinte barn, og har i tillegg svart på spørsmål som: Hvordan vil du karakterisere bruken av verktøyene? Er du og dere innstilt på å fortsette å bruke verktøyene? Ser du positive endringer hos barnet ditt etter 3 måneder? Hvis ja – i hvor stor grad mener du endringene skyldes Barnas Plattform-verktøyene?

Fra utrygg, sint og frustrert barn – tilbakemeldinger:

«Barnet vårt har blitt mye mer positivt innstilt. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra barnehagen om at hun har blitt en helt annen jente! Ikke lenger ett «sint barn».

Hun fungerer godt i vennegrupper og hun er positiv og glad. Vi merker også hjemme at hun er i bedre humør og hun går sjeldnere ned i «kjelleren».

Foreldrene kan også formidle hvordan det sinte barnet selv, med barnets egne ord – beskriver sin nå-situasjon. Da får vi en bokstavelig forståelse av hvordan det er «å gå i barnets sko». 5-åringen beskrev nå sin situasjon i barnehagen med disse ordene:

«Jeg har det veldig koselig og alle lekene er så veldig gøye der!»

På vegne av hele Barnas Plattform-teamet: Tusen takk til alle foreldre som tar seg tid til å registrere hvordan barnet deres har det, uavhengig om barnet har utfordringer eller ikke. Dere bidrar til god dokumentasjon på arbeidet som gjøres, noe vi håper skal komme mange barn til gode i fremtiden!

Les mer om Barnas Plattform kurset her!

Legg igjen en kommentar