Lærerkurs for bedre klassemiljø

Barnas Plattform tilbyr kurset:
«Et trygt og positivt klasserom
– en tilnærming til livsmestring i skolen»

Jente leker med planeter og andre romfigurer
«Jeg våkner tidlig for jeg gleder meg sånn til å gå på skolen!»

Hvordan bygge et godt klassemiljø som bl.a. virker forebyggende mot mobbing?

Barnas Plattform har utviklet og testet enkle verktøy som tilrettelegger for livsmestring i klasserommet.

Lærere opplever en stor gevinst blant elevene i form av:
Gode relasjoner – Større trygghet – Evne til å håndtere utfordringer – Færre konflikter – Økt mestring – God læringskultur

Kurset er praktisk rettet og gir lærerne 8 verktøy som er lett å gjennomføre og implementere i en hektisk hverdag.

Evaluering av Lærerkurset

Kursleder Stig Tore
Kursleder Stig Tore

I regi av Utdanningsforbundet ble lærerkurset lansert i november for et førtitalls lærere i Møre og Romsdal.

Kursleder Stig Tore tok pedagogene gjennom 8 enkle verktøy som er lett å integrere i klasserommet, og under ser du evalueringene etter kurset:

I hvor stor grad opplever du kurset som nyttig/ relevant (anonym evaluering)?

Svært nyttig: 38 stykker
Nyttig: 10 stykker
Passe: 1 stykk

Priser

Prisene inkluderer 2 x 90 min med kursleder.

Færre enn 100 elever, 9000,-
Fra 101 – 299 elever, 12 000,-
Fra 300 pluss elever, 14 000,-

Ta kontakt for å få dette lærerkurset til DIN SKOLE!

Kommentarer fra evalueringsskjemaene:

Kursledere Edel og Eirin i Arendal
Kursledere Edel og Eirin i Arendal

«Takk for strålende og engasjerende kurs som resulterer i konkrete handlinger hos oss!

De ansatte virker positive og videreutvikler nå en god praksis vi har ifm ART-skolen vi allerede er.

Vi har allerede på morgenmøtene delt noen erfaringer etter bruk i klassen.

Vi har også startet med «ukas kollega» i samme regi som «ukas elev».

(Alle ansatte sier noen positive ord om kollegaen som vi setter på storskjerm på personalrommet)  à Dét vi gjør, er lettere å få andre til å gjøre. Det er også en hyggelig greie for å vise hvordan vi setter pris på hverandre i kollegiet.

Barnas plattform retter fokuset bevisst mot det positive og gjør elever og ansatte flinkere til å se og verdsette alle gode handlinger, som skjer hver dag.

Det vi fokuserer på, får vi mer av! I disse tider konsentrerer vi oss mye om å observere når elever ikke oppfører seg fint mot hverandre, for å iverksette tiltaksplaner. (Ny §9a – psykososialt miljø) Dvs. at vi er på leting etter negativ og krenkende adferd.

Det Barnas Plattform hjelper oss med er den den ekstremt viktige jobben med §9A som handler om å skape et godt psykososialt miljø. 8 verktøy fra BF hjelper lærerne til å skape en positiv adferd blant elevene som resulterer nettopp i det. Vi klarer komme i forkant med gode rutiner/metoder hvor elevene blir bevisst sine handlinger, og lærer hva som skaper et godt læringsmiljø. Slik kan de elevene som bidrar til positivt læringsmiljø få oppmerksomhet. De blir gode rollemodeller for hverandre, og sammen med læreren skaper de det klassemiljøet og det handlingsmønsteret som blir veien til god livsmestring.»
 
Oddbjørn Osmundsen
Rektor, Eydehavn skole

Case fra barneskole i Moss:

Gutt ved stor jordklodeFør var det konflikter, negativitet og mangel på samhold og trivsel som preget trinnet. Mye  tid ble brukt på å hente elever inn fra friminutt og på å løse konflikter som hadde oppstått.

Det ble mye møtetid med både elever, foreldre og ledelse. Mange elever mistrivdes og
manglet motivasjon for læring.

Etter å ha brukt verktøyene systematisk i et år, er det utrolig å se hvor positivt klassemiljøet har blitt. Det er nå naturlig for elevene å si hyggelige ting til hverandre. Det er få konflikter på trinnet, og vi har fått mer tid til å undervise. Trivselen har blitt bedre og elevene er mer motiverte for læring. Elevene har blitt tryggere på å snakke høyt foran klassen og de støtter hverandre når de ser noen synes det er vanskelig. Det er fantastisk å se hvor mye omsorg de viser for hverandre. Det er etablert en «vi-følelse» mellom elevene med et sterkt samhold.

For oss lærere har dette vært en svært god erfaring. Å snu en «problemklasse» til en velfungerende klasse med høy trivsel for både elever og lærere, har gitt oss glede i hverdagen.

Noen foreldreuttalelser:

«Jeg tenker «YES» endelig! Godt klassemiljø betyr mer mottakelighet for læring»

«Barnet har snakket mye om dette med å snakke positivt om hverandre og leke felles og inkludere hverandre»

«Veldig bra, det styrker samholdet mellom elevene»

«Gutten vår var tidligere ofte mutt og grinete etter skolen, ofte «sliten». Langt mer positiv nå for tiden»

«Er imponert over arbeidet dere har gjort og ikke minst resultatene dere sitter med i dag. Tidligere var dette ikke en spesielt hyggelig klasse, og det var mye å ta tak i. Gutten vår fortalte nesten daglig om krangling og slåssing. Han trekker seg unna slikt, og lekte ikke så mye med klassekompisene da. I år har vi ikke hørt om en enste episode og nå leker han masse, hver dag. Blid og fornøyd er han også etter skolen. Kudos til dere!»

«Jenta vår har snakket mye om «positiv sladring» som de gjør i klassen»

«Veldig bra, nyskapende og effektivt»

Jente med rosa lue, smiler

Noen elevuttalelser:

«Det er mye hyggeligere å gå på skolen»

«Vi lærer mer»

«Det er roligere i timene»

«Før kranglet vi hele tiden, men nå er alle snille mot hverandre»